ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

insist on

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -insist on-, *insist on*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
insist on(phrv) ยืนยันในเรื่อง, See also: ยืนกรานในเรื่อง, Syn. insist upon

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
insist onAnd that's why for almost a hundred years, any employee has been able to go to his employer and insist on being paid in cash.
insist onI don't like people who always insist on talking about politics.
insist onIf you insist on going alone, please do so.
insist onI insist on your being present.
insist onIt never occurred to me that he night insist on treating me to the dinner.
insist onIt will make most Americans uncomfortable if you insist on their accepting expensive gifts.
insist onJimmy insist on my taking him to the zoo.
insist onShe insist on her innocence.
insist onThere are a lot of people who always insist on the right.
insist onThey will insist on her staying there longer.
insist onWhy do you insist on paying for your school expenses yourself when your parents are willing to give you financial support?
insist onYou must not insist on going out alone so late at night.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตั้งมั่น(v) persist in, See also: insist on, persevere in, uphold, adhere to, stick to, cling to, abide by, stand firm, Syn. ยึดมั่น, ถือมั่น, ยึดถือ, Example: เขาตั้งมั่นอยู่ในความดีมีศีลธรรมเสมอมา, Thai Definition: ดำรงอยู่อย่างมั่นคง
ตั้งมั่น(v) persist in, See also: insist on, persevere in, uphold, adhere to, stick to, cling to, abide by, stand firm, Syn. ยึดมั่น, ถือมั่น, ยึดถือ, Example: เขาตั้งมั่นอยู่ในความดีมีศีลธรรมเสมอมา, Thai Definition: ดำรงอยู่อย่างมั่นคง
ดัน(v) insist on, See also: be bent on, Syn. ขืนทำ, ฝืน, Example: เธอดันใส่กางเกงขาสั้นเข้าไปในวัด, Thai Definition: ทำในสิ่งที่ไม่น่าจะทำ

Japanese-English: EDICT Dictionary
我を出す[がをだす, gawodasu] (exp,v5s) to insist on one's own ideas [Add to Longdo]
我を張る[がをはる, gawoharu] (exp,v5r) to insist on one's own ideas [Add to Longdo]
我を通す[がをとおす, gawotoosu] (exp,v5s) to insist on one's own ideas; to have one's own way [Add to Longdo]
我を立てる[がをたてる, gawotateru] (exp,v1) to insist on one's own ideas [Add to Longdo]
強情を張る[ごうじょうをはる, goujouwoharu] (exp,v5r) to insist on; to persist in; to be obstinate [Add to Longdo]
着す[じゃくす, jakusu] (vs-c,vi) (arch) to insist on; to cling to; to adhere to [Add to Longdo]
着する;著する[ちゃくする, chakusuru] (vs-s,vi) (1) to arrive; to reach; (2) to adhere; (3) (See 着す) to insist on; (vs-s,vt) (4) to put on; to wear [Add to Longdo]
突っ張る[つっぱる, tsupparu] (v5r) to support; to become stiff; to become taut; to thrust (one's opponent); to stick to (one's opinion); to insist on; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top