ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inside

IH2 N S AY1 D   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inside-, *inside*
Possible hiragana form: いんしで
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inside(adv) ถูกจำคุก(คำไม่เป็นทางการ)
inside(prep) ภายใน, See also: ข้างใน, Syn. within, Ant. outside
inside(adv) ภายใน, See also: ภายในบ้าน, ภายในอาคาร, ภายในร่ม, Syn. within, indoors, Ant. outside
inside(adj) ภายใน, See also: ข้างใน, Syn. inner, interior, Ant. exterior
inside(adj) วงใน, See also: เป็นความลับ, ไม่เปิดเผย, ในส่วนลึก, ในใจ, Syn. confidential, private, secret
inside(n) ส่วนใน, See also: เครื่องใน, ลักษณะภายใน, Syn. interiority
inside(sl) ในคุก, Syn. In prison
insider(n) คนภายใน, See also: คนใน, คนวงใน, ผู้รู้เรื่องภายใน
inside job(n) อาชญากรรมที่กระทำโดยคนคุ้นเคยกัน (คำไม่เป็นทางการ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inside(อินไซดฺ') prep.,adv. ข้างใน,ภายใน,ด้านใน,ในร่ม,ลี้ลับ n. ส่วนใน,เครื่องใน,ลักษณะภายใน., See also: inside out กลับข้างในออก, กลับด้านในออก, โดยสมบรูณ์.
insider(อินไซ'เดอะ) n. คนวงใน,ผู้รู้เรื่องภายใน,ผู้รับเรื่องราวเบื้องหลัง, Syn. colleague

English-Thai: Nontri Dictionary
inside(adj) ข้างใน,ภายใน,ด้านใน,ในร่ม
inside(adv) ข้างใน,ภายใน,ด้านใน
inside(n) ตอนใน,เครื่องใน,ส่วนใน,ลักษณะภายใน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inside-out designการออกแบบจากในสู่นอก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inside Outจากภายในออกภายนอก [การแพทย์]
Insider tradingการซื้อขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลวงใน [เศรษฐศาสตร์]
Insider tradingการซื้อขายหลักทรัพย์โดยบุคคลภายใน, Example: การที่บุคคลภายในทราบข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้มีการเผยแพร่สู่สาธารณชน และใช้ข้อมูลนั้นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ได้มีข้อกำหนดห้ามมิให้บุคคลภายในใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์และกำหนดโทษไว้ด้วย [ตลาดทุน]
Insider trading in securitiesการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
insider tradingการซื้อขายของคนวงใน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
insideA feeling deep inside, oh yeah.
insideAs a result, we play ball inside on rainy days.
insideA tiny voice inside your heart.
insideBefore saying "good bye" to their neighbors, the Smiths had to tie up some loose ends inside the house.
insideCalling to me inside of my heart.
insideCome inside because it's cold outside.
insideConcrete can be reinforced by putting steel bars inside it.
insideHe had his shirt on inside out.
insideHe had his socks on inside out.
insideHe had one of his socks on inside out.
insideHe knows New York inside out.
insideHe knows this town inside out.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภายในใจ(n) at heart, See also: inside (one) in one's mind, Syn. ในใจ, Example: ยามเธอท้อ ทรมานภายในใจ ให้เธอรู้ว่ายังมีฉันอยู่ข้างเธอ
ตื้นลึกหนาบาง(n) ins and outs, See also: inside story, complication (of), Example: เขาไม่รู้ถึงตื้นลึกหนาบางเรื่องที่พ่อแม่ทะเลาะกัน, Thai Definition: รายละเอียดของเรื่องที่ไม่เปิดเผย
ภายใน(prep) inside, See also: interior, internal, inner, Syn. ข้างใน, ด้านใน, ชั้นใน, Example: เมื่อเดินเข้าไปภายในอาคารฉันถึงกับอึ้งเพราะความหรูหราของการประดับตกแต่ง, Thai Definition: ข้างในหรือส่วนที่อยู่ด้านใน
ด้านใน(n) inside, See also: interior, Syn. ข้างใน, ภายใน, Example: ส่วนด้านในของบ้านปูด้วยหินแกรนิตทั้งหมด, Count Unit: ที่, แห่ง, Thai Definition: ส่วนที่ตรงข้ามกับด้านนอก, อยู่เข้ามาจากด้านนอก
ข้างใน(n) inside, See also: interior, indoors, Syn. ด้านใน, ชั้นใน, Ant. ข้างนอก, Example: บ้านหลังนี้ตกแต่งได้สวยงามทั้งข้างนอกและข้างใน, Count Unit: ข้าง, Thai Definition: พ้นจากภายนอกเข้ามาด้านใน
ข้างใน(prep) inside, Syn. ภายใน, ด้านใน, Ant. ข้างนอก, Example: เชิญชมงานนิทรรศการแสตมป์ไทยข้างในหอประชุม, Thai Definition: เป็นคำเชื่อมมีความหมายว่า พ้นจากภายนอกเข้ามาด้านใน
วงใน(adj) inner, See also: inside, Syn. ใกล้ชิด, Ant. วงนอก, Example: เขาเป็นคนวงใน จึงรู้เรื่องราวต่างๆ เป็นอย่างดี, Thai Definition: ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง
ท้องแขน(n) inside part of the arm, Example: คนที่ฉีดเฮโรอีนจะมีรอยเข็มทางผิวด้านในท้องแขน หรือข้อศอก, Count Unit: ข้าง, Thai Definition: ส่วนของแขนด้านใน มีลักษณะโค้งนูน
เบื้องหน้าเบื้องหลัง(n) background, See also: inside story, Syn. เบื้องหลัง, Example: นายกฯ เรียกอธิบดีกรมตำรวจเข้าพบ เพื่อสอบถามถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังคดีลอบวางระเบิด, Thai Definition: สิ่งที่ไม่เปิดเผยหรือแอบแฝงอยู่
ชั้นใน(n) inside, See also: interior, inner part/layer, Syn. ข้างใน, ด้านใน, Ant. ชั้นนอก, ข้างนอก, ภายนอก, ด้านนอก, Example: ชั้นในของบ้านนี้แม้จะตกแต่งแบบเรียบง่าย แต่ก็ดูดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุคคลภายใน[bukkhon phāinai] (n, exp) EN: insider
ชั้นใน[channai] (adj) EN: inner ; interior ; internal ; inside  FR: intérieur ; interne
ช่องวิ่งด้านใน[chǿngwing dān nai] (n, exp) EN: inside lane  FR: couloir intérieur [m]
ด้านใน[dān nai] (adj) EN: inside  FR: intérieur
การซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงใน[kān seūkhāi dōi chai khømūn wong-nai] (n, exp) EN: insider trading ; insider dealing
การหยั่งลึก[kān yang leuk] (n, exp) EN: inside
ข้างใน[khāng-nai] (adv) EN: inside  FR: à l'intérieur ; dedans
เข้า[khao] (v) EN: enter ; get into ; go into ; go inside ; come in ; go in  FR: entrer ; pénétrer
ข้อมูลภายใน[khømūn phāinai] (n, exp) EN: inside information
คนใน[khon nai] (n) EN: insider  FR: initié [m] ; membre effectif [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
INSIDE IH2 N S AY1 D
INSIDE IH1 N S AY2 D
INSIDER IH2 N S AY1 D ER0
INSIDES IH2 N S AY1 D Z
INSIDES IH1 N S AY0 D Z
INSIDERS IH2 N S AY1 D ER0 Z
INSIDER'S IH2 N S AY1 D ER0 Z
INSIDERS' IH2 N S AY1 D ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inside (n) ˈɪnsˈaɪd (i1 n s ai1 d)
insider (n) ˈɪnsˈaɪdər (i1 n s ai1 d @ r)
insides (n) ˈɪnsˈaɪdz (i1 n s ai1 d z)
insiders (n) ˈɪnsˈaɪdəz (i1 n s ai1 d @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lǐ, ㄌㄧˇ, / ] inside; internal; interior; lining; village; basic unit of city administration, #83 [Add to Longdo]
[lǐ, ㄌㄧˇ, / ] inside; internal; interior; lining; village; basic unit of city administration, #83 [Add to Longdo]
[nèi, ㄋㄟˋ, / ] inside; inner; internal; within; interior, #119 [Add to Longdo]
里面[lǐ miàn, ㄌㄧˇ ㄇㄧㄢˋ, / ] inside; interior, #952 [Add to Longdo]
之中[zhī zhōng, ㄓ ㄓㄨㄥ, ] inside, #1,500 [Add to Longdo]
之内[zhī nèi, ㄓ ㄋㄟˋ, / ] inside, #3,842 [Add to Longdo]
内外[nèi wài, ㄋㄟˋ ㄨㄞˋ, / ] inside and outside; domestic and foreign; approximately; about, #4,517 [Add to Longdo]
市内[shì nèi, ㄕˋ ㄋㄟˋ, / ] inside the city, #10,180 [Add to Longdo]
内幕[nèi mù, ㄋㄟˋ ㄇㄨˋ, / ] inside story; non-public information; behind the scenes; internal, #11,118 [Add to Longdo]
里边[lǐ biān, ㄌㄧˇ ㄅㄧㄢ, / ] inside, #11,841 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Innenfeinmessgerät {n}; Innentaster {m}inside caliper; inside caliper [Br.] [Add to Longdo]
Innenklappe {f}inside flap [Add to Longdo]
Innenmessschraube {f} [techn.]inside micrometer [Add to Longdo]
Innenmikrometer {n} [techn.]inside micrometer [Add to Longdo]
Innenseite {f} | Innenseiten {pl}inside | insides [Add to Longdo]
Insiderhandel {m}; Insidergeschäfte {pl}insider dealing; insider trading [Add to Longdo]
Stichmaß {n}inside micrometer [Add to Longdo]
Innenschulter {f}inside shoulder [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ひっくり返す;引っくり返す;引っ繰り返す;引繰り返す(io)[ひっくりかえす;ひっくりがえす, hikkurikaesu ; hikkurigaesu] (v5s,vt) (1) to turn over; to turn upside down; to turn up; to turn inside out; to turn out; (2) to knock over; to tip over; (3) to overturn (e.g. a decision); to upset; to reverse [Add to Longdo]
インキー[inki-] (vs) shutting yourself out of your car with the key left inside (wasei [Add to Longdo]
インコース[inko-su] (n) (1) inside track (wasei [Add to Longdo]
インコーナー[inko-na-] (n) (abbr) inside corner [Add to Longdo]
インサイダー[insaida-] (n) insider; (P) [Add to Longdo]
インサイダー取引[インサイダーとりひき, insaida-torihiki] (n) insider trading [Add to Longdo]
インサイド[insaido] (n) inside (e.g. of home plate) [Add to Longdo]
インサイドアウト[insaidoauto] (n) inside out; swinging golf club with an inside out motion [Add to Longdo]
インサイドストーリー[insaidosuto-ri-] (n) inside story [Add to Longdo]
インサイドベースボール[insaidobe-subo-ru] (n) inside baseball [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
計算機間[けいさんきま, keisankima] inside the computer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inside
   adv 1: within a building; "in winter we play inside" [syn:
       {inside}, {indoors}] [ant: {alfresco}, {out of doors},
       {outdoors}, {outside}]
   2: on the inside; "inside, the car is a mess" [syn: {inside},
     {within}] [ant: {outside}]
   3: with respect to private feelings; "inwardly, she was raging"
     [syn: {inwardly}, {inside}] [ant: {outwardly}]
   4: in reality; "she is very kind at heart" [syn: {at heart}, {at
     bottom}, {deep down}, {inside}, {in spite of appearance}]
   adj 1: relating to or being on the side closer to the center or
       within a defined space; "he reached into his inside
       jacket pocket"; "inside out"; "an inside pitch is between
       home plate and the batter" [ant: {outside}]
   2: being or applying to the inside of a building; "an inside
     wall"
   3: confined to an exclusive group; "privy to inner knowledge";
     "inside information"; "privileged information" [syn:
     {inside}, {inner}, {privileged}]
   4: away from the outer edge; "an inner lahne"; "the inside lane"
   n 1: the region that is inside of something [syn: {inside},
      {interior}] [ant: {exterior}, {outside}]
   2: the inner or enclosed surface of something [syn: {inside},
     {interior}] [ant: {exterior}, {outside}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top