ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

insensate

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -insensate-, *insensate*
Possible hiragana form: いんせんさて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
insensate(adj) ไร้ความรู้สึก, See also: ไม่มีความเข้าใจ, ขาดสติ, ไม่มีเหตุผล, โง่, ไม่ปรานี, Syn. callous, unfeeling

English-Thai: Nontri Dictionary
insensate(adj) ไม่มีความรู้สึก,อำมหิต,โหดเหี้ยม,ไม่ปรานี,ขาดสติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โหดร้าย[hōtrāi] (adj) EN: cruel ; pitiless ; brutal ; atrocious ; vicious ; heartless ; ruthless ; insensate ; unkind  FR: cruel ; atroce ; sans pitié ; brutal ; insensible
ใจจืด[jaijeūt] (adj) EN: indifferent ; callous ; unfeeling ; unsympathetic ; heartless ; unkind ; harsh ; inconsiderate ; insensate ; inconsiderate ; unmoved  FR: indifférent ; insensible ; insignifiant ; irresponsable ; insensé

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
insensate (j) ˈɪnsˈɛnsɛɪt (i1 n s e1 n s ei t)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 insensate
   adj 1: devoid of feeling and consciousness and animation;
       "insentient (or insensate) stone" [syn: {insentient},
       {insensate}] [ant: {animate}, {sentient}]
   2: without compunction or human feeling; "in cold blood"; "cold-
     blooded killing"; "insensate destruction" [syn: {cold},
     {cold-blooded}, {inhuman}, {insensate}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top