ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inquisitiveness

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inquisitiveness-, *inquisitiveness*, inquisitivenes
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอยากรู้(n) curiosity, See also: inquisitiveness, Example: แมนอยู่ในวัยที่มีความอยากรู้และอยากลอง ดังนั้นแมนจึงมุ่งฝึกซ้อมวิชา พลังเสือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความอยากรู้[khwām yāk rū] (n, exp) EN: curiosity ; inquisitiveness  FR: curiosité [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inquisitiveness (n) ˈɪnkwˈɪzətɪvnəs (i1 n k w i1 z @ t i v n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wissbegierde {f}; Neugier {f} (auf)inquisitiveness (about) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
好奇[こうき, kouki] (n) inquisitiveness [Add to Longdo]
好奇心[こうきしん, koukishin] (n) curiosity; inquisitiveness; (P) [Add to Longdo]
知的好奇心[ちてきこうきしん, chitekikoukishin] (n) intellectual curiosity; out of curiosity; inquisitiveness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  inquisitiveness
      n 1: a state of active curiosity [syn: {curiousness},
           {inquisitiveness}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top