ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inquisitively

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inquisitively-, *inquisitively*, inquisitive
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inquisitively(adv) อย่างอยากรู้อยากเห็น, Syn. curiously

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซอกแซก(adv) inquisitively, See also: nosily, curiously, Example: เขาไม่กล้าเอ่ยปากถามซอกแซก, Thai Definition: ทุกแง่ทุกมุม

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inquisitively (a) ˈɪnkwˈɪzətɪvliː (i1 n k w i1 z @ t i v l ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  inquisitively
      adv 1: with curiosity; "the baby looked around curiously" [syn:
             {curiously}, {inquisitively}, {interrogatively}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top