ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inquisition

IH2 N K W AH0 Z IH1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inquisition-, *inquisition*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inquisition(n) การสอบสวนหาความผิด, See also: การสืบสวน, การพิจารณาคดี, Syn. investigation, official inquiry, trial

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inquisition(อินควิซิช'เชิน) n. การสอบสวนอย่างขู่เข็ญ,การสืบสวน,การวินิฉัย,คณะผู้ทำการสอบสวน,ศาลพระสเปนสมัยก่อนที่มีชื่อเกี่ยวกับการทารุณ, Syn. investigation

English-Thai: Nontri Dictionary
inquisition(n) การไต่สวน,การสอบสวน,การสืบสวน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inquisitionการไต่สวน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
inquisitionการไต่สวน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

CMU English Pronouncing Dictionary
INQUISITION IH2 N K W AH0 Z IH1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inquisition (n) ˌɪnkwɪzˈɪʃən (i2 n k w i z i1 sh @ n)
inquisitions (n) ˌɪnkwɪzˈɪʃənz (i2 n k w i z i1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Inquisition {f} [hist.]inquisition [Add to Longdo]
Nachforschung {f}; Untersuchung {f} (über) | Nachforschungen {pl}; Untersuchungen {pl}inquisition (into) | inquisitions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
異端審問[いたんしんもん, itanshinmon] (n) (See 宗教裁判) the Inquisition [Add to Longdo]
宗教裁判[しゅうきょうさいばん, shuukyousaiban] (n) the Inquisition [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Inquisition
   n 1: a former tribunal of the Roman Catholic Church (1232-1820)
      created to discover and suppress heresy
   2: a severe interrogation (often violating the rights or privacy
     of individuals)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top