ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inquest

IH1 N K W EH2 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inquest-, *inquest*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inquest(n) การสอบสวนคดี, See also: การพิจารณาคดี, ผู้สอบสวนคดี, Syn. inquiry, investigation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inquest(อิน'เควสทฺ) n. การสอบสวนคดี,การพิจารณาคดี' (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการชันสูตรศพ) คณะผู้สอบสวน, Syn. legal, inquiry

English-Thai: Nontri Dictionary
inquest(n) การไต่สวน,การพิจารณาคดี,การสอบสวนคดี,การชันสูตรศพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inquestการชันสูตรพลิกศพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inquest๑. การไต่สวน๒. การชันสูตร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
inquestการไต่สวน [ดู enquest] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inquest, post-mortemการชันสูตรพลิกศพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
inquest, post-mortemการชันสูตรพลิกศพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การไต่สวน[kān taisūan] (n) EN: investigation ; inquest

CMU English Pronouncing Dictionary
INQUEST IH1 N K W EH2 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inquest (n) ˈɪnkwɛst (i1 n k w e s t)
inquests (n) ˈɪnkwɛsts (i1 n k w e s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Untersuchung {f} | Untersuchungen {pl}inquest | inquests [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
検察審査会[けんさつしんさかい, kensatsushinsakai] (n) Committee for the Inquest of Prosecution [Add to Longdo]
検視(P);検屍;検死[けんし, kenshi] (n,vs) autopsy; inquest; investigation of death; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  inquest
      n 1: an inquiry into the cause of an unexpected death

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top