ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inoffensive

IH2 N AH0 F EH1 N S IH0 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inoffensive-, *inoffensive*
Possible hiragana form: いのっふぇんしう゛ぇ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inoffensive(adj) ไม่เป็นภัย, See also: ไม่ทำอันตราย, ไม่รุกราน, ไม่ทำร้ายคนอื่น, ไม่น่ารังเกียจ, Syn. friendly, harmless, innocuous, Ant. offensive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inoffensive(อินอะเฟน'ซิฟว) adj. ไม่เป็นภัย,ไม่ทำอันตราย,เป็นรุกราน,ไม่ทำร้ายคนอื่น,ไม่น่ารังเกียจ., See also: inoffensiveness n., Syn. innocuous, Ant. offensive

English-Thai: Nontri Dictionary
inoffensive(adj) ไม่น่ารังเกียจ,ไม่ทำอันตราย,ไม่รุกราน

CMU English Pronouncing Dictionary
INOFFENSIVE IH2 N AH0 F EH1 N S IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inoffensive (j) ˌɪnəfˈɛnsɪv (i2 n @ f e1 n s i v)
inoffensively (a) ˌɪnəfˈɛnsɪvliː (i2 n @ f e1 n s i v l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
差し障りのない[さしさわりのない, sashisawarinonai] (adj-i) innocuous; inoffensive [Add to Longdo]
当たり障りのない;当たり障りの無い;当り障りのない;当り障りの無い;当たりさわりのない[あたりさわりのない, atarisawarinonai] (exp,adj-i) harmless and inoffensive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inoffensive
   adj 1: not causing anger or annoyance; "inoffensive behavior"
       [syn: {inoffensive}, {unoffending}] [ant: {offensive}]
   2: giving no offense; "a quiet inoffensive man"; "a refreshing
     inoffensive stimulant" [ant: {offensive}]
   3: substituting a mild term for a harsher or distasteful one;
     "`peepee' is a common euphemistic term" [syn: {euphemistic},
     {inoffensive}] [ant: {dysphemistic}, {offensive}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top