ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inimical

IH2 N IH1 M IH0 K AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inimical-, *inimical*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inimical(adj) ซึ่งไม่เป็นมิตร, Syn. antagonistic, hostile, unfriendly, Ant. agreeable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inimical(อินิม'มิเคิล) adj. ไม่เป็นมิตร,เป็นปฏิปักษ์,มีเจตนาร้าย,เป็นอันตราย., See also: inimically adv. inimicalness. inimicality n., Syn. inimicable, hostile, Ant. friendly

English-Thai: Nontri Dictionary
inimical(adj) ทารุณ,เป็นศัตรู,เป็นภัย

CMU English Pronouncing Dictionary
INIMICAL IH2 N IH1 M IH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inimical (j) ˈɪnˈɪmɪkl (i1 n i1 m i k l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
nachteilig; abträglich; schädlich {adj} (für)inimical (to) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
敵性[てきせい, tekisei] (n) inimical character [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  inimical
      adj 1: not friendly; "an unfriendly act of aggression"; "an
             inimical critic" [syn: {unfriendly}, {inimical}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top