ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

infusion

IH2 N F Y UW1 ZH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -infusion-, *infusion*
Possible hiragana form: いんふしおん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
infusion(n) การเพิ่มเติมส่วนที่จำเป็น
infusion(n) การให้สารละลายหรือสารอาหารทางเส้นเลือด, See also: สารละลายหรือสารอาหารที่ให้ทางเส้นเลือด, Syn. immersion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
infusion(อินฟิว'เชน) n. การชง,การแช่,การแช่สมุนไพร,ของเหลวที่ได้จากการแช่สมุนไพร,การฉีดยาเข้าเส้นเลือด,สารละลายที่ใช้ฉีดยาเข้าเส้นเลือด

English-Thai: Nontri Dictionary
infusion(n) การเทใส่,การแต่งกลิ่น,การแช่น้ำ,การแพร่,การฉีดยา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
infusion๑. ยาชง๒. การแช่ชุ่ม๓. การปล่อยให้ไหลเข้าหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Infusion Hepatotomographyการฉีดสารทึบรังสีเข้าหลอดเลือดดำ [การแพทย์]
Infusion Rateอัตราการซึมซาบ [การแพทย์]
Infusion Set, Intravenous Fluidชุดให้น้ำเกลือ [การแพทย์]
Infusion Therapyการให้ยาทางหลอดเลือด [การแพทย์]
Infusionsการฉีดเข้าหลอดเลือดดำ, การหยดเข้าหลอดเลือดดำ [การแพทย์]
Infusionsการให้เลือดน้ำเกลือ, ซึมซาบ, การให้เลือด, หยดเข้ากระแสโลหิต, ยาหมัก [การแพทย์]
Infusions, Concentrateยาชงเข้มข้น [การแพทย์]
Infusions, Intravenousการให้สารละลายทางหลอดเลือด [TU Subject Heading]
Infusions, Intravenousการฉีดเข้าเส้นเลือดดำ, วิธีหยดเข้าหลอดโลหิต, การให้ยาเข้าทางหลอดเลือดดำแบบซึมซาบ, การให้น้ำเกลือทางหลอดเลือด [การแพทย์]
Infusions, Micro Dripหยดเข้าทางหลอดเลือดดำ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การให้ยาทางเส้นโลหิต[kān hai yā thāng sēn lōhit] (n, exp) EN: intravenous infusion  FR: intraveineuse [f]
น้ำชา[nāmchā] (n) EN: tea  FR: thé [m] ; infusion [f]
ยาดอง[yā døng] (n) EN: herbal liquor ; medicated spirits ; medicinal substances steeped in spirits ; infusion ; pickled traditional medication ; folk medication  FR: infusion

CMU English Pronouncing Dictionary
INFUSION IH2 N F Y UW1 ZH AH0 N
INFUSIONS IH2 N F Y UW1 ZH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
infusion (n) ˈɪnfjˈuːʒn (i1 n f y uu1 zh n)
infusions (n) ˈɪnfjˈuːʒnz (i1 n f y uu1 zh n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Finanzspritze {f}infusion of cash; infusion of capital [Add to Longdo]
Infusion {f} [med.]infusion [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インフュージョン[infuyu-jon] (n) infusion [Add to Longdo]
葛根湯[かっこんとう, kakkontou] (n) infusion of kudzu, cinnamon, etc., used as an antifebrile, for hangovers, etc. [Add to Longdo]
現金注入[げんきんちゅうにゅう, genkinchuunyuu] (n) cash infusion [Add to Longdo]
高カロリー輸液[こうカロリーゆえき, kou karori-yueki] (n) high-calorie infusion; total parenteral nutrition [Add to Longdo]
自己血輸血[じこけつゆけつ, jikoketsuyuketsu] (n) autotransfusion (infusion of one's own blood) [Add to Longdo]
振り出し(P);振出し;振出;振り出[ふりだし, furidashi] (n) (1) shaking out; (2) throw (of dice); toss; (3) drawing; issuing; draft; draught; (4) starting point; beginning; outset; (5) (abbr) (See 振り出し薬) infusion; (P) [Add to Longdo]
振り出し薬;振出し薬[ふりだしぐすり, furidashigusuri] (n) infusion [Add to Longdo]
振る[ぶる, buru] (v5r,vt) (1) to wave; to shake; to swing; (2) to sprinkle; to throw (dice); (3) to cast (actor); to allocate (work); (4) to turn down (somebody); to reject; to jilt; to dump; (5) to abandon; to give up; to ruin; (6) (See 振り仮名) to add kana indicating a reading of a word; (7) to slightly change headings; to change directions; (8) to extract by broiling; to prepare an infusion of; to decoct; (9) to carry with great vigor (e.g. a portable shrine); (10) to bring up the main topic; (11) to replace; to substitute; (12) to set up a joke for somebody else; (P) [Add to Longdo]
浸剤[しんざい, shinzai] (n) infusion (medicinal) [Add to Longdo]
煎じ出す[せんじだす, senjidasu] (v5s,vt) to extract by broiling; to prepare an infusion of; to decoct [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 infusion
   n 1: a solution obtained by steeping or soaking a substance
      (usually in water) [syn: {infusion}, {extract}]
   2: the process of extracting certain active properties (as a
     drug from a plant) by steeping or soaking (usually in water)
   3: (medicine) the passive introduction of a substance (a fluid
     or drug or electrolyte) into a vein or between tissues (as by
     gravitational force)
   4: the act of infusing or introducing a certain modifying
     element or quality; "the team's continued success is
     attributable to a steady infusion of new talent"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top