ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

infuriate

IH2 N F Y UH1 R IY0 EY2 T   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -infuriate-, *infuriate*
Possible hiragana form: いんふりあて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
infuriate[VT] ทำให้โกรธ, See also: ทำให้ขุ่นเคือง, Syn. madden, provoke, enrage
infuriated[ADJ] กราดเกรี้ยว, See also: โมโห, Syn. angry, furious, enraged

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
infuriate(อินฟิว'ริเอท) vt. ทำให้โกรธ,ทำให้เดือดดาล. adj. โกรธ,เดือดดาล., See also: infuriation n., Syn. anger

English-Thai: Nontri Dictionary
infuriate(vt) ทำให้โกรธ,ทำให้เดือดดาล,ทำให้ขุ่นเคือง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm like this because I'm infuriated.ที่ผมเป็นอย่างนี้เพราะผมถูกทำให้โกรธนะ Flowers for My Life (2007)
I'm infuriated when I see you hurt.ผมโกรธที่เห็นคุณถูกทำร้าย Flowers for My Life (2007)
Dok Sa will be infuriated.ด็อกซาจะต้องโกรธมาก. Episode #1.5 (2008)
But it infuriated is equal to others a gift to the public to find out how to tame it.คนดูชอบใจ ถ้าเราเพียงแต่ไม่คาดการณ์ถึงวิธีอ่อนน้อมของมัน Sacramentum Gladiatorum (2010)
But over the course of the day, They fail the test. This infuriates him,เธอตรงข้ามกับเหยื่อทุกคนที่เขาจับไป Solitary Man (2010)
And after everything else, that just infuriates you, doesn't it? Come on!และหลังจากนั้นสิ่งอื่นก็คือ มันเพิ่งจะทำให้คุณเป็นโรคหมกหมุ่นใช่ไหม Episode #1.1 (2010)
The fact that you know that, infuriates me beyond words.ความที่นายรู้ ยิ่งทำให้ฉันโกรธจนบรรยายไม่ถูก Battleship (2012)
Fischer, whose demands for more money have infuriated tournament promoters, has won a remarkable eight matches in a row.ฟิสเชอร์ขอค่าตัวเพิ่มทำให้ผู้จัดงานหัวเสีย เขาชนะอย่างน่าทึ่งมาแปดนัดรวด Pawn Sacrifice (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยั่ว[V] provoke, See also: infuriate, irk, irritate, aggravate, annoy, enrage, hassle, incense, Syn. ยั่วโมโห, กวนประสาท, กวนใจ, ก่อกวน, Example: เธอชอบไปยั่วเขาเดี๋ยวเขาก็โกรธให้จริงๆ แล้วจะมานั่งเสียใจ, Thai definition: พูดหรือทำให้กำเริบหรือโกรธ
กราดเกรี้ยว[V] furious, See also: infuriate, extremely angry, enrage, Syn. เกรี้ยวกราด, Example: เธอนั่งนิ่งเมื่อน้องสาวกราดเกรี้ยวระบายอารมณ์ใส่, Thai definition: แสดงกิริยาท่าทางพร้อมทั้งดุด่าว่ากล่าวอย่างรุนแรงด้วยความโกรธ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กวนโทสะ[v. exp.] (kūan thōsa) EN: irritate ; infuriate   FR: exaspérer ; exacerber ; horripiler
เข้าตา[X] (leūat khao tā) EN: in a rage ; infuriated   
ลุกเป็นไฟ[v. exp.] (luk pen fai) EN: become infuriated ; be in turmoil   FR: s'emporter
ยั่ว[v.] (yūa = yua) EN: provoke ; infuriate ; irk ; irritate ; aggravate ; annoy ; enrage ; hassle ; incense : tempt ; annoy ; tease ; banter   FR: exciter ; énerver

CMU English Pronouncing Dictionary
INFURIATE    IH2 N F Y UH1 R IY0 EY2 T
INFURIATED    IH2 N F Y UH1 R IY0 EY2 T AH0 D
INFURIATES    IH2 N F Y UH1 R IY0 EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
infuriate    (v) ˈɪnfjˈuəʴrɪɛɪt (i1 n f y u@1 r i ei t)
infuriated    (v) ˈɪnfjˈuəʴrɪɛɪtɪd (i1 n f y u@1 r i ei t i d)
infuriates    (v) ˈɪnfjˈuəʴrɪɛɪts (i1 n f y u@1 r i ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
逆鱗に触れる[げきりんにふれる, gekirinnifureru] (exp,v1) (1) to infuriate your superior; to incur the anger of one's boss; to bring (a superior's) wrath down upon (one); (2) (original meaning) to provoke the Emperor's displeasure [Add to Longdo]
怒髪天[どはつてん, dohatsuten] (n) furious; infuriated [Add to Longdo]
怒髪天を突く[どはつてんをつく, dohatsutenwotsuku] (exp,v5k) to boil with rage; to be infuriated [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  infuriate
      v 1: make furious [syn: {infuriate}, {exasperate}, {incense}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top