ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

influenced

IH1 N F L UW0 AH0 N S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -influenced-, *influenced*, influenc, influence
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
influencedBe influenced for the worse.
influencedFloods, violent wind storms, droughts, killing frosts, and the problems of air pollution, have all, on occasion, influenced modern society.
influencedHer advice influenced me to go abroad.
influencedHe was greatly influenced by a number of books on literature by the scholar.
influencedHuman and animal life are influenced by their reactions to the atmospheric environment.
influencedIt should be stressed that we are often influenced by advertising without being aware of it.
influencedThe educational system in Japan was influenced by that in the USA
influencedThe tides are influenced by the moon and the sun.
influencedWe are influenced both by environment and by heredity.
influencedWe are influenced by our environment.
influencedWe should not be influenced in our decisions by our prejudices.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ้าถิ่น(n) influenced person of the area, See also: local despot/villain, chief gangster of an area, Example: ฝ่ายศัตรูผู้เป็นเจ้าถิ่นย่อมได้เปรียบกว่าในด้านการชำนาญทาง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจง่าย[jai-ngāi] (v) EN: be credulous ; be unstable ; be gullible ; be easily influenced

CMU English Pronouncing Dictionary
INFLUENCED IH1 N F L UW0 AH0 N S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
influenced (v) ˈɪnfluəʳnst (i1 n f l u@ n s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
evangelisch beeinflusstinfluenced by Protestantism [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
に影響されて[にえいきょうされて, nieikyousarete] (exp) influenced by; in response to; in the wake of; triggered by; following [Add to Longdo]
引き摺られる[ひきずられる, hikizurareru] (v1) (See 引き摺る) to let oneself be persuaded; to be influenced [Add to Longdo]
影響下[えいきょうか, eikyouka] (adj-no) influenced (by); under an influence [Add to Longdo]
気触れる[かぶれる, kabureru] (v1,vi) (1) to develop a rash or inflammation (e.g.in response to a skin irritant); to react to (something); (2) to be strongly influenced (usu. negative or critical nuance) [Add to Longdo]
係わる(P);関わる(P);拘わる;係る;関る;拘る[かかわる, kakawaru] (v5r,vi) (1) to be affected; to be influenced; (2) to be concerned with; to have to do with; (3) to stick to (opinions); (P) [Add to Longdo]
乗りが良い;乗りがいい;ノリが良い[のりがいい(乗りが良い;乗りがいい);ノリがいい(ノリが良い), norigaii ( nori ga yoi ; nori gaii ); nori gaii ( nori ga yoi )] (exp) (1) (See ノリが悪い,乗り) spreading well; (2) (See ノリの良い) easily be influenced into joining some mood; (3) easy to get into [Add to Longdo]
親炙[しんしゃ, shinsha] (n,vs) coming into close contact and being influenced by [Add to Longdo]
漬け[づけ, duke] (suf) (1) pickled (something); (2) being badly influenced by; being addicted to [Add to Longdo]
動く[うごく, ugoku] (v5k,vi) (1) to move; to stir; to shift; to shake; to swing; (2) to operate; to run; to go; to work; (3) to be touched; to be influenced; (4) to change; to vary; to fluctuate; to waver; (5) (as 動かぬ, 動かない, etc.) certain; factual; (6) to be transferred; (P) [Add to Longdo]
日吉神道[ひえしんとう, hieshintou] (n) (obsc) (See 山王一実神道) Hie Shinto (form of Shinto heavily influenced by Tendai) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top