ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

infinitesimal

IH2 N F IH2 N AH0 T EH1 S AH0 M AH0 L   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -infinitesimal-, *infinitesimal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
infinitesimal[N] ปริมาณน้อยมาก, See also: จำนวนน้อยมาก
infinitesimal[ADJ] เล็กน้อยมาก, See also: เล็กน้อยจนวัดไม่ได้, Syn. spacious, tiny, microscopic, Ant. huge, vast

English-Thai: Nontri Dictionary
infinitesimal(adj) เล็ก,กระจิริด,เท่าขี้ผง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
infinitesimalน้อยยิ่ง, กณิกนันต์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
infinitesimal calculusแคลคูลัสกณิกนันต์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With only an infinitesimal chance of permanent spinal paralysis.มีโอกาสเพียงขี้ผงที่จะเท่านั้นที่จะเป็นอัมพาต eXistenZ (1999)
While I am infinitesimally small.แต่เราก็ยังตัวเล็กนิดเดียว Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
We're about to begin a journey that will take us from the infinitesimal to the infinite from the dawn of time to the distant future.เรากำลังจะเริ่มต้น การเดินทางที่จะพาเรา จากเล็กไปไม่มีที่สิ้นสุด, ตั้งแต่เช้าของเวลาที่ จะอนาคตไกล Standing Up in the Milky Way (2014)
Like infinitesimally small, and not a lot happens here.เเละไม่ค่อยมีเรื่องตื่นเต้น Fallen (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กะจิริด[adj.] (kajirit) FR: infime ; infinitésimal ; minime ; minuscule ; négligeable

CMU English Pronouncing Dictionary
INFINITESIMAL    IH2 N F IH2 N AH0 T EH1 S AH0 M AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
infinitesimal    (j) ˌɪnfɪnɪtˈɛsɪml (i2 n f i n i t e1 s i m l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无穷小[wú qióng xiǎo, ˊ ㄑㄩㄥˊ ㄒㄧㄠˇ, / ] infinitesimal (in calculus); infinitely small, #121,770 [Add to Longdo]
无限小[wú xiàn xiǎo, ˊ ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄠˇ, / ] infinitesimal; infinitely small, #150,348 [Add to Longdo]
微积分学[wēi jī fēn xué, ㄨㄟ ㄐㄧ ㄈㄣ ㄒㄩㄝˊ, / ] infinitesimal calculus; calculus, #223,405 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
infinitesimal {adj} [math.]infinitesimal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
機械最小値[きかいさいしょうち, kikaisaishouchi] (n) {comp} machine infinitesimal [Add to Longdo]
極微[きょくび;ごくび, kyokubi ; gokubi] (adj-na,n,adj-no) microscopic; infinitesimal [Add to Longdo]
微少[びしょう, bishou] (adj-na,n,adj-no) infinitesimal [Add to Longdo]
無限小[むげんしょう, mugenshou] (adj-na,n) {math} infinitesimal [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
機械最小値[きかいさいしょうち, kikaisaishouchi] machine infinitesimal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 infinitesimal
   adj 1: infinitely or immeasurably small; "two minute whiplike
       threads of protoplasm"; "reduced to a microscopic scale"
       [syn: {infinitesimal}, {minute}]
   n 1: (mathematics) a variable that has zero as its limit

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top