ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

infiltrates

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -infiltrates-, *infiltrates*, infiltrate
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
infiltrates (v) ˈɪnfɪltrɛɪts (i1 n f i l t r ei t s)
infiltrate (v) ˈɪnfɪltrɛɪt (i1 n f i l t r ei t)
infiltrated (v) ˈɪnfɪltrɛɪtɪd (i1 n f i l t r ei t i d)
infiltrating (v) ˈɪnfɪltrɛɪtɪŋ (i1 n f i l t r ei t i ng)
infiltration (n) ˌɪnfɪltrˈɛɪʃən (i2 n f i l t r ei1 sh @ n)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
infiltrate(vi) ซึม, Syn. percolate, soak into, filter through
infiltrate(vt) แทรกซึม, Syn. penetrate, permeate
infiltration(n) การซึมทะลุ, See also: การแทรกซึม, สิ่งที่แทรกซึมเข้าไป, การแฝงตัวเข้าไปปะปนกับข้าศึก, ภาวะที่ถูกแทรกซึม, Syn. interpenetration, insertion, intermediacy
infiltrate into(phrv) แทรกซึมเข้าไป, See also: ผ่านเข้าไป, ทะลุเข้าไป, ซึมเข้าไป
infiltrate through(phrv) แทรกซึมผ่าน, See also: แทรกผ่าน, ทุะลุผ่าน, ซึมผ่าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
infiltrate(อินฟิล'เทรท) v. ซึมทะลุ,แทรกซึม n. สิ่งที่แทรกซึมเข้าไป., See also: infiltrative adj. infiltrator n., Syn. pervade, permeate
infiltration(อินฟิลเทร'เชิน) n. การซึมทะลุ,การแทรกซึม,สิ่งที่แทรกซึมเข้าไป,การแฝงตัวเข้าไปปะปนกับข้าศึก

English-Thai: Nontri Dictionary
infiltrate(vt) แทรกซึม,ซึมทะลุ,ผ่านการกรอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
introduced fossils; infiltrated fossilsซากดึกดำบรรพ์แทรกปน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
infiltration capacityความสามารถในการแทรกซึม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
infiltration rateอัตราการแทรกซึม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
infiltrate๑. แทรกซึม๒. สิ่งแทรกซึม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
infiltrated fossils; introduced fossilsซากดึกดำบรรพ์แทรกปน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
infiltrating tumourเนื้องอกแทรกซึม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
infiltrationการแทรกซึม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
infiltrationลมรั่วเข้าห้อง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
infiltrationการแทรกซึม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
tumour, infiltratingเนื้องอกแทรกซึม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Carcinoma, Intraductal, noninfiltratingคาร์ซิโนมาเต้านมระยะไม่ลุกลาม [TU Subject Heading]
Infiltrationการแทรกซึม, Example: การที่ของเหลวแทรกตัวเข้าไปอยู่ในของแข็ง เนื่องจากเนื้อในของของแข็งมีช่องว่างหรือรูพรุน ตัวอย่างเช่น การที่น้ำเข้าไปอิ่มตัวอยู่ได้ ในกระดาษซับหรือในดินในหินบางชนิด [สิ่งแวดล้อม]
Alveolar Infiltrationเงาทึบเหมือนปอดบวม, เงาทึบเหมือนปวดบวม [การแพทย์]
Alveolar Infiltration, Diffuseอินฟิลเตรชั่นในถุงลม [การแพทย์]
Astrocytoma, Infiltrativeแทรกแซงเข้าไปในเนื้อสมองข้างเดียวอย่างกว้างขวาง [การแพทย์]
Cell Infiltration, Inflammatoryเซลล์อักเสบแทรก [การแพทย์]
Cellular Infiltrates, Polymorphousประกอบด้วยเซลล์หลายชนิด [การแพทย์]
Fatty Infiltrationโรคไขมันแทรกซึมในตับ,ไขมันแทรก [การแพทย์]
Infiltrationการแทรกซึม หรือการไหลซึม [อุตุนิยมวิทยา]
Infiltration capacityความจุการแทรกซึม [อุตุนิยมวิทยา]
infiltrationinfiltration, การซึม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
infiltration capacityinfiltration capacity, ปริมาณการซึมลงดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
infiltration rateinfiltration rate, อัตราซึมของน้ำผ่านผิวดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Infiltrateแทรก, การแทรก, แทรกแซง [การแพทย์]
Infiltrationการซึมแผ่, ผิวหนังนูนแดงหนา, การแทรกซึม, แทรกซึม, รอยโรคแทรกซึม, การลามแทรก, เงาลักษณะเป็นจุด [การแพทย์]
Infiltration, Diffuseกระจายทั่วไป [การแพทย์]
Infiltration, Diffusedผื่นนูนหนา, การนูนหนาแผ่กระจาย [การแพทย์]
Infiltration, Interstitialเงาผิดปกติตามแนวของเส้นเลือดเนื้อเยื่อระหว่าง [การแพทย์]
Infiltration, Miliaryจุดมิลิอารีย์ [การแพทย์]
Infiltrativeเป็นทั่ว [การแพทย์]
Infiltrative Typeชนิดแทรกแซง [การแพทย์]
Inflammatory Infiltrates, Chronicการอักเสบชนิดเรื้อรัง [การแพทย์]
Leukocytic Infiltrationเม็ดเลือดขาวกระจายอยู่ทั่วไป [การแพทย์]
Lymphocytic Infiltrationลิมโฟไซท์แทรกแซงอยู่ในบริเวณไอซ์เลท [การแพทย์]
Mass, Infiltratingก้อนยื่นแทรก [การแพทย์]
Mass, Peribronchial, Large Infiltratingก้อนมะเร็งลุกลามไปตามเนื้อปอดเห็นเป็นก้อนใหญ่ๆ [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แทรกซึม(v) infiltrate, See also: permeate, be abundant, Syn. ซึมซาบ, ซึม, Example: ยาเสพติดเป็นปัญหาร้ายแรงที่แทรกซึมเข้าทำลายสังคมเกือบทุกระดับ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนและวัยรุ่น, Thai Definition: อาการที่ค่อยๆ แทรกเข้าไปโดยไม่ให้รู้ตัว
แผ่ซ่าน(v) infiltrate, See also: penetrate, spread throughout, permeate, Syn. ซึมซาบ, กระจาย, แผ่กระจาย, แทรก, ซึม, Example: ความแค้นของเขาแผ่ซ่านไปทั่วร่างทันทีที่เห็นหน้าศัตรูเก่า, Thai Definition: ซึมซาบกระจายไปทั่ว
แผ่ซ่าน(v) infiltrate, See also: penetrate, dissipate, Syn. ซึมซาบ, กระจาย, แทรก, ซึม, Example: ความแค้นของเขาแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายเมื่อเห็นหน้าศัตรูเก่า, Thai Definition: ซึมซาบกระจายไปทั่ว
เล็ดลอด(v) sneak, See also: escape by stealth, slip, infiltrate, Example: หน่วยคอมมานโดพิเศษเล็ดลอดเข้าไปยังกลางกรุงคูเวต, Thai Definition: ลอบเข้าไปหรือออกมาด้วยความยากลำบาก แม้มีผู้พิทักษ์รักษาและป้องกัน
การแทรก(n) insertion, See also: infiltration, permeation, penetration, Syn. การคั่น, การสอด, การเข้ายุ่ง, การซึมผ่าน, การเข้าแทรก, Example: เขาประสบความสำเร็จในการแทรกตัวเข้าไปมีบทบาทในทางการเมือง, Thai Definition: การเข้าไปอยู่ในระหว่างสิ่งอื่นในลักษณะที่เบียดเสียดหรือสอดเป็นต้น, การเจือเพียงนิดหน่อย, การเกิดขึ้นในระหว่าง, การเติมเข้าไปในระหว่าง
โทรมศัสตราวุธ(v) attack, See also: assail, assault, strike, invade, storm, advance, beset, besiege, beleaguer, infiltrate, Syn. ระดมฟันแทง, พุ่งอาวุธเข้าใส่, Example: ในการทำสงครามนั้นเราจะต้องโทรมศัสตราวุธไปยังฝ่ายข้าศึก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เล็ดลอด[letløt] (v) EN: sneak ; escape by stealth ; slip ; infiltrate  FR: s'esquiver ; s'échapper
แทรก[saēk] (x) EN: insert ; infiltrate ; penetrate ; insinuate ; introduce  FR: se faufiler ; se frayer un chemin ; s'infiltrer ; insérer
แทรกซึม[saēkseum] (v) EN: infiltrate ; permeate ; be abundant  FR: s'imprégner ; s'imbiber

CMU English Pronouncing Dictionary
INFILTRATE IH1 N F IH0 L T R EY2 T
INFILTRATED IH1 N F IH0 L T R EY2 T IH0 D
INFILTRATOR IH1 N F IH0 L T R EY2 T ER0
INFILTRATING IH2 N F IH1 L T R EY2 T IH0 NG
INFILTRATION IH2 N F IH0 L T R EY1 SH AH0 N
INFILTRATORS IH1 N F IH0 L T R EY2 T ER0 Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
渗透[shèn tòu, ㄕㄣˋ ㄊㄡˋ, / ] to permeate; to infiltrate, #6,632 [Add to Longdo]
潜入[qián rù, ㄑㄧㄢˊ ㄖㄨˋ, / ] to submerge; to infiltrate; to steal into, #16,207 [Add to Longdo]
混进[hùn jìn, ㄏㄨㄣˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] to infiltrate, #27,891 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einschleppung {f}infiltration [Add to Longdo]
Sickerbrunnen {m}infiltration well [Add to Longdo]
Spion {m} | Spione {pl} | Spione (Agenten) einschleusenspy | spies | to infiltrate spies (agents) [Add to Longdo]
Überfremdung {f} | Überfremdungen {pl}foreign infiltration | foreign infiltrations [Add to Longdo]
Unterwanderung {f}infiltration [Add to Longdo]
dringt eininfiltrates [Add to Longdo]
durchsickern | durchsickerndto infiltrate | infiltrating [Add to Longdo]
eindringen | eindringend | eingedrungento infiltrate | infiltrating | infiltrated [Add to Longdo]
sickert durchinfiltrates [Add to Longdo]
sickerte durchinfiltrated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一過性肺浸潤[いっかせいはいしんじゅん, ikkaseihaishinjun] (n) transient pulmonary infiltration [Add to Longdo]
浸出;滲出[しんしゅつ, shinshutsu] (n,vs) {chem} infiltration; permeation; exudation; percolation; effusion; extraction [Add to Longdo]
浸潤[しんじゅん, shinjun] (n,vs) infiltration; permeation [Add to Longdo]
人海戦術[じんかいせんじゅつ, jinkaisenjutsu] (n) infiltration tactics; human-wave tactics [Add to Longdo]
潜入[せんにゅう, sennyuu] (n,vs) infiltration; sneaking in; (P) [Add to Longdo]
潜入者[せんにゅうしゃ, sennyuusha] (n) intruder; infiltrator [Add to Longdo]
肺浸潤[はいしんじゅん, haishinjun] (n) pulmonary infiltration; infiltration of the lungs [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
浸潤[しんじゅん, shinjun] Einsickerung, Infiltration [Add to Longdo]
浸透[しんとう, shintou] Infiltration, Osmose [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top