ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

infatuation

IH2 N F AE2 CH UW0 EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -infatuation-, *infatuation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
infatuation(n) ความหลงใหล, See also: ความมัวเมา, Syn. obsession, fondness, passion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
infatuation(อินแฟชชุเอ'เชิน) n. การหลงรัก,การหลง,การหลงเสน่ห์

English-Thai: Nontri Dictionary
infatuation(n) ความหลงรัก,การหลงเสน่ห์,ความหลงใหล

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหลง(n) infatuation, See also: enchantment, bewitchment, fascination, Syn. ความคลั่งไคล้, ความมัวเมา, Example: กฤษมีเมียสาวคราวลูก เขาให้ความรัก และความหลงอย่างไม่ลืมหูลืมตา

CMU English Pronouncing Dictionary
INFATUATION IH2 N F AE2 CH UW0 EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
infatuation (n) ˈɪnfˌætʃuˈɛɪʃən (i1 n f a2 ch u ei1 sh @ n)
infatuations (n) ˈɪnfˌætʃuˈɛɪʃənz (i1 n f a2 ch u ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vernarrtheit {f} (in)infatuation (with) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブランド志向[ブランドしこう, burando shikou] (n,adj-no) brand loyalty; brand-orientation; brand consciousness; infatuation with big-name brands [Add to Longdo]
異国趣味[いこくしゅみ, ikokushumi] (n) taste for the exotic; infatuation with a foreign way of life; exoticism [Add to Longdo]
執心[しゅうしん, shuushin] (n,vs) devotion; attachment; infatuation [Add to Longdo]
痴情[ちじょう, chijou] (n) (See 情痴) being struck mad by love; foolish passion; blind love; infatuation; jealousy [Add to Longdo]
萌え[もえ, moe] (n) (1) sprouting; budding; (2) (m-sl) (also written 萌ゑ) crush (anime, manga term); fascination; infatuation [Add to Longdo]
惑い[まどい, madoi] (n) delusion; illusion; infatuation; bewilderment; perplexity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 infatuation
   n 1: a foolish and usually extravagant passion or love or
      admiration
   2: temporary love of an adolescent [syn: {puppy love}, {calf
     love}, {crush}, {infatuation}]
   3: an object of extravagant short-lived passion

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top