ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

infatuated

IH2 N F AE1 CH UW0 EY2 T IH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -infatuated-, *infatuated*, infatuat, infatuate
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
infatuated(adj) ซึ่งลุ่มหลง, See also: ซึ่งหลงใหล, Syn. enamored, obsessed, fascinated, Ant. repelled, repulsed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
infatuated(อินแฟช'ชุเอท'ทิด) adj. หลงรัก,หลง,หลงเสน่ห์.

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
infatuatedHe is infatuated with Alice.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คลั่ง[khlang] (v) EN: be raving mad ; rave ; be crazy about ; be crazed ; be infatuated with ; be mad about ; be extremely enthusiastic
หลงใหลได้ปลื้ม[longlai dāi pleūm] (v, exp) EN: be enchanted ; be mad about ; be infatuated with ; dote on  FR: raffoler ; être fou de ; être dingue de (fam.)
หลงรัก[long rak] (v, exp) EN: fall in love ; be in love ; be infatuated with ; be enamoured with ; be crazy over  FR: tomber amoureux (de) ; s'amouracher (de) (péj.) ; s'enticher (de)
ลุ่มหลง[lumlong] (v) EN: be enamored of/with ; be infatuated with  FR: être fou de ; être amoureux fou
เสน่หา[sanēhā] (v) EN: be enamored of ; love ; be infatuated with ; be addicted to

CMU English Pronouncing Dictionary
INFATUATED IH2 N F AE1 CH UW0 EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
infatuated (v) ˈɪnfˈætʃuɛɪtɪd (i1 n f a1 ch u ei t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
痴迷[chī mí, ㄔ ㄇㄧˊ, ] infatuated; obsessed, #16,627 [Add to Longdo]
情痴[qíng chī, ㄑㄧㄥˊ ㄔ, / ] infatuated; lovesick person, #78,927 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いかれる[ikareru] (v1,vi) (1) to be beaten; to break down; (2) to be crazy; to be touched; (3) to be infatuated with; (4) to be outdone (by someone); to be beaten (in a contest) [Add to Longdo]
うつつを抜かす;現を抜かす;現つを抜かす[うつつをぬかす, utsutsuwonukasu] (exp,v5s) to be infatuated; to be hooked on [Add to Longdo]
上り詰める;登り詰める;のぼり詰める;登りつめる;上りつめる[のぼりつめる, noboritsumeru] (v1,vi) (1) to go to the top; to climb to the top; to ascend to the top; to reach the summit (e.g. of a mountain); (2) to be engrossed in; to be very enthusiastic about; to be infatuated with [Add to Longdo]
沈溺[ちんでき, chindeki] (n,vs) (1) being immersed in water; being drowned; (2) being infatuated; being dazed; being blinded by [Add to Longdo]
溺れ込む[おぼれこむ, oborekomu] (v5m) to drown; to get addicted; to become infatuated [Add to Longdo]
萌える[もえる, moeru] (v1,vi) (1) to burst into bud; to sprout; (2) (m-sl) to have a crush; to be infatuated [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 infatuated
   adj 1: marked by foolish or unreasoning fondness; "gaga over the
       rock group's new album"; "he was infatuated with her"
       [syn: {enamored}, {infatuated}, {in love}, {potty},
       {smitten}, {soft on(p)}, {taken with(p)}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top