ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

infantile

IH1 N F AH0 N T IH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -infantile-, *infantile*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
infantile(adj) เหมือนทารก, See also: เกี่ยวกับทารก, Syn. childish, babyish, Ant. mature
infantile paralysis(n) โรคโปลิโอ, Syn. poliomyelitis, polio

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
infantile(อิน'เฟินไทลฺ) adj. เกี่ยวกับทารก, Syn. babyish
infantile paralysisโรคโปลิโอ., Syn. poliomyelitis

English-Thai: Nontri Dictionary
infantile(adj) ในวัยทารก,ในวัยแรกเกิด,เหมือนทารก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
infantile-ทารก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
infantileอย่างทารก, เกี่ยวกับทารก, แห่งทารก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
infantile beriberiโรคเหน็บชาทารก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
infantile pelvis; pelvis, juvenileเชิงกรานแบบเด็ก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Infantileเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน, แบบเด็ก [การแพทย์]
Infantile Formแบบที่เกิดในเด็กเล็ก [การแพทย์]
Infantile Typeในระยะขวบปีแรก, ชนิดเด็กเล็ก [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะพั้น(n) infantile discase, See also: infantile convulsion, paroxysm, Syn. สะพั้น, Example: เมื่อผิดอากาศเด็กเล็กๆ มักเป็นโรคตะพั้น, Thai Definition: ชื่อโรคชนิดหนึ่ง มักเกิดแก่เด็กอ่อนหรือเด็กเล็กๆ มีอาการชัก มือเท้ากำ ตามตำราแพทย์แผนโบราณว่า มักเกิดเพราะผิดอากาศเป็นต้น
กาฬปักษี(n) infantile convulsions, See also: a kind of pediatric disease, Syn. โรคกาฬปักษี, Example: ทารกคนนี้เป็นโรคกาฬปักษี, Thai Definition: ชื่อโรคเด็กชนิดหนึ่ง เป็นเมื่อมารดาออกไฟแล้วได้ 5 เดือน ยังอยู่ในเขตเรือนไฟ มีอาการร้องไห้แล้วหอบ หรือร้องไห้เมื่อหลับสะดุ้งผวาตื่นตกใจ, Notes: (แพทย์)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำนวนตายของทารก[jamnūan tāi khøng thārok] (n, exp) EN: infant mortality  FR: mortalité infantile [f]
การกระทำทารุณต่อเด็ก[kān kratham thārun tø dek] (n, exp) EN: child abuse ; abuse of children  FR: maltraitance des enfants [f] ; maltraitance infantile [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
INFANTILE IH1 N F AH0 N T IH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
infantile (j) ˈɪnfəntaɪl (i1 n f @ n t ai l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhì, ㄓˋ, ] infantile; young, #25,729 [Add to Longdo]
惊风[jīng fēng, ㄐㄧㄥ ㄈㄥ, / ] infantile convulsion (illness affecting children esp. under the age of five, marked by muscular spasms), #85,304 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
仮性小児コレラ[かせいしょうにコレラ, kaseishouni korera] (n) infantile pseudocholera [Add to Longdo]
子どもっぽい[こどもっぽい, kodomoppoi] (adj-i) childish; child-like; immature; infantile [Add to Longdo]
小児麻痺[しょうにまひ, shounimahi] (n) poliomyelitis; polio; infantile paralysis [Add to Longdo]
小児喘息[しょうにぜんそく, shounizensoku] (n) infantile asthma [Add to Longdo]
脊髄性小児麻痺[せきずいせいしょうにまひ, sekizuiseishounimahi] (n) (See 小児麻痺) poliomyelitis; polio; infantile paralysis [Add to Longdo]
乳児脚気[にゅうじかっけ, nyuujikakke] (n) infantile beriberi [Add to Longdo]
幼稚[ようち, youchi] (adj-na,n,adj-no) infancy; childish; infantile; (P) [Add to Longdo]
[かん, kan] (n) (1) (in Chinese medicine) infantile neurosis characterized by crying at night and convulsions; (2) (See 癇) temper; nerves [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 infantile
   adj 1: indicating a lack of maturity; "childish tantrums";
       "infantile behavior" [syn: {childish}, {infantile}]
   2: of or relating to infants or infancy; "infantile paralysis"
   3: being or befitting or characteristic of an infant; "infantile
     games"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top