ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inelastic

IH2 N AH0 L AE1 S T IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inelastic-, *inelastic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inelastic(adj) ซึ่งไม่ขึ้นลงตามราคา (ทางการเงิน), See also: ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลง, ซึ่งไม่ผันผวน, Syn. rigid, unyielding, stable
inelastic(adj) ซึ่งไม่ยืดหยุ่น, Syn. inflexible, stable, rigid, Ant. pliable, bending

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inelastic(อินอิแลส'ทิค) adj. ไม่ยืดหยุ่น,ไม่ปรับตัว,ไม่พลิกแพลง,ไม่ยอม., See also: inelasticity n., Syn. inflexible

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inelasticไม่มีความยืดหยุ่น [การแพทย์]
inelastic collisionการชนแบบไม่ยืดหยุ่น, การชนกันของวัตถุซึ่งพลังงานจลน์ของวัตถุก่อนชนไม่เท่ากับพลังงานจลน์ของวัตถุภายหลังการชน (ดู collision ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

CMU English Pronouncing Dictionary
INELASTIC IH2 N AH0 L AE1 S T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inelastic (j) ˌɪnɪlˈæstɪk (i2 n i l a1 s t i k)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ラマン効果[ラマンこうか, raman kouka] (n) Raman effect (of inelastic photon scattering) [Add to Longdo]
非弾性衝突[ひだんせいしょうとつ, hidanseishoutotsu] (n) inelastic collision [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  inelastic
      adj 1: not elastic; "economists speak of an inelastic price
             structure" [ant: {elastic}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top