ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inebriate

IH2 N EH1 B R IY0 EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inebriate-, *inebriate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inebriate(n) คนเมา (คำโบราณ), See also: คนขี้เมา, Syn. drunkard, habitual drunkard
inebriate(vt) ทำให้เบิกบานใจ, See also: ทำให้เคลิ้มใจ, Syn. exhilarate
inebriate(vt) ทำให้เมา, See also: ทำให้มึน, Syn. intoxicate, make drunk, stimulate
inebriate(adj) เมา (คำโบราณ), See also: มึนเมา, Syn. drunken, intemperate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inebriate(อินอี'บริเอท) vt. ทำให้มึนเมา,ทำให้เบิกบานใจ,ทำให้เคลิบเคลิ้ม n. ขี้เมา,คนเมา. adj. เมา,เมาเหล้า., See also: inebriation n.

English-Thai: Nontri Dictionary
inebriate(adj) เมา,ขี้เมา,เคลิบเคลิ้ม
inebriate(n) คนเมา,คนขี้เมา
inebriate(vt) ทำให้เมา,ทำให้มึนเมา,ทำให้เคลิบเคลิ้ม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มอมเหล้า(v) make someone drunk, See also: inebriate, ply someone with liquor, Example: เธอวางแผนการต่างๆ เพื่อทำลายลูกน้อง สุดท้ายเธอเองก็กลับถูกลูกน้องตัวเองมอมเหล้า และข่มขืน, Thai Definition: ล่อให้กินเหล้าจนเมาครองสติไม่ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เมา[mao = māo] (v) EN: be drunk ; be intoxicated ; suffer motion sickness ; be tipsy ; be plastered ; be drunken ; be legless ; be inebriated  FR: être soûl = être saoul ; être ivre ; avoir bu ; être plein (fam.) ; être bourré (fam.)
มอมเหล้า[møm lao] (v, exp) EN: make someone drunk ; inebriate ; ply someone with liquor  FR: soûler = saouler (vx) ; faire boire

CMU English Pronouncing Dictionary
INEBRIATE IH2 N EH1 B R IY0 EY2 T
INEBRIATED IH2 N EH1 B R IY0 EY2 T AH0 D
INEBRIATES IH2 N EH1 B R IY0 EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inebriate (n) ˈɪnˈiːbrɪəʳt (i1 n ii1 b r i@ t)
inebriate (v) ˈɪnˈiːbrɪɛɪt (i1 n ii1 b r i ei t)
inebriated (v) ˈɪnˈiːbrɪɛɪtɪd (i1 n ii1 b r i ei t i d)
inebriates (n) ˈɪnˈiːbrɪəʳts (i1 n ii1 b r i@ t s)
inebriates (v) ˈɪnˈiːbrɪɛɪts (i1 n ii1 b r i ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
酔わす[よわす, yowasu] (v5s,vt) (1) to get (someone) drunk; to inebriate; to intoxicate; (2) to charm; to enchant [Add to Longdo]
酔わせる[よわせる, yowaseru] (v1,vt) (1) to get (someone) drunk; to inebriate; to intoxicate; (2) to charm; to enchant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inebriate
   n 1: a chronic drinker [syn: {drunkard}, {drunk}, {rummy},
      {sot}, {inebriate}, {wino}]
   v 1: fill with sublime emotion; "The children were thrilled at
      the prospect of going to the movies"; "He was inebriated by
      his phenomenal success" [syn: {exhilarate}, {tickle pink},
      {inebriate}, {thrill}, {exalt}, {beatify}]
   2: make drunk (with alcoholic drinks) [syn: {intoxicate},
     {soak}, {inebriate}]
   3: become drunk or drink excessively [syn: {souse}, {soak},
     {inebriate}, {hit it up}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top