ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

indulgence

IH2 N D AH1 L JH AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -indulgence-, *indulgence*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
indulgence(n) การผ่อนผัน, See also: การยินยอมทำตามความประสงค์, Syn. acceptance, gratification, yieldingness
indulgence(n) ความเมตตา, See also: ความใจดี, Syn. mercy, amnesty, Ant. unforgiveness, condemnation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
indulgence(อินดัล'เจินซฺ) n. การหมกมุ่น,การทำตามความรู้สึก,การปล่อยตัว,การทำตามใจตัว,ความหลงระเริง,การยึดเวลาการชำระหนี้ vt. ทำให้หมกมุ่น,ทำให้ตามใจตัว, Syn. gratification
self-indulgence(เซลฟฺ'อินดัลเจินซฺ) n. การปล่อยตัวเองให้หมกมุ่นอยู่ในโลกีย์,การปล่อยตัว,การตามใจตัว., See also: self-indulgent adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
indulgence(n) การมั่วสุม,การยอมตาม,การผ่อนผัน,การปล่อยตัว,การหมกมุ่น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
indulgenceการดื้อดึง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
indulgenceExcessive indulgence spoiled the child.
indulgenceFind a mean between harshness and indulgence.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความมัวเมา(n) intoxication, See also: indulgence, infatuation, blindness, Syn. ความหลงระเริง, ความเมามัว, Example: ความมัวเมาในอบายมุขของประชาชนก่อให้เกิดความเสื่อมทรามทางศีลธรรม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความอดกลั้น[khwām otklan] (n) EN: tolerance ; endurance ; patience ; sufferance ; forbearance  FR: tolérance [f] ; indulgence [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
INDULGENCE IH2 N D AH1 L JH AH0 N S
INDULGENCES IH2 N D AH1 L JH AH0 N S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
indulgence (n) ˈɪndˈʌlʤəns (i1 n d uh1 l jh @ n s)
indulgences (n) ˈɪndˈʌlʤənsɪz (i1 n d uh1 l jh @ n s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
我が儘(P);我儘;我がまま;我侭;我が侭[わがまま, wagamama] (adj-na,n) (1) selfishness; egoism; self-indulgence; wilfulness; willfulness; (2) disobedience; (3) whim; (P) [Add to Longdo]
好き放題[すきほうだい, sukihoudai] (adj-na,n,adj-no) self-indulgence; doing as one pleases [Add to Longdo]
荒淫[こういん, kouin] (n) sexual indulgence [Add to Longdo]
三昧[ざんまい, zanmai] (suf) indulgence; luxury [Add to Longdo]
自堕落[じだらく, jidaraku] (adj-na,n) depravity; self-indulgence [Add to Longdo]
耽溺;酖溺[たんでき, tandeki] (n,vs) (1) indulgence (e.g. in alcohol, women, etc.); (2) debauchery; dissipation [Add to Longdo]
放逸;放佚[ほういつ, houitsu] (adj-na,n) self-indulgence; looseness; dissoluteness [Add to Longdo]
放縦[ほうじゅう;ほうしょう, houjuu ; houshou] (adj-na,n) self-indulgence; looseness; dissolution; licence; license [Add to Longdo]
免罪[めんざい, menzai] (n) acquittal; pardon; papal indulgence [Add to Longdo]
免罪符[めんざいふ, menzaifu] (n) indulgence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 indulgence
   n 1: an inability to resist the gratification of whims and
      desires [syn: {indulgence}, {self-indulgence}]
   2: a disposition to yield to the wishes of someone; "too much
     indulgence spoils a child" [syn: {indulgence}, {lenience},
     {leniency}]
   3: the act of indulging or gratifying a desire [syn:
     {indulgence}, {indulging}, {pampering}, {humoring}]
   4: foolish or senseless behavior [syn: {folly}, {foolery},
     {tomfoolery}, {craziness}, {lunacy}, {indulgence}]
   5: the remission by the pope of the temporal punishment in
     purgatory that is still due for sins even after absolution;
     "in the Middle Ages the unrestricted sale of indulgences by
     pardoners became a widespread abuse"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top