ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

indignity

IH2 N D IH1 G N AH0 T IY2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -indignity-, *indignity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
indignity(n) การเสียเกียรติ, See also: การเสียหน้า, ความอัปยศ, ความน่าอดสู, Syn. humiliation, Ant. dignity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
indignity(อินดิก' นิที) n. ความเสียเกียรติ, ความเสื่อมเสีย, การเหยียดหยาม, การสบประมาท,การดูถูก, Syn. insult, dishonour

English-Thai: Nontri Dictionary
indignity(n) การดูถูก,การหมิ่นประมาท,การเหยียดหยาม

CMU English Pronouncing Dictionary
INDIGNITY IH2 N D IH1 G N AH0 T IY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
indignity (n) ˈɪndˈɪgnɪtiː (i1 n d i1 g n i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beleidigung {f} | Beleidigungen {pl}indignity | indignities [Add to Longdo]
Demütigung {f} | Demütigungen {pl}indignity | indignities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
凌虐;陵虐[りょうぎゃく, ryougyaku] (n,vs) humiliation; indignity; affront; assault [Add to Longdo]
陵辱;凌辱[りょうじょく, ryoujoku] (n,vs) (1) insult; affront; disgrace; indignity; (2) sexual assault; rape [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  indignity
      n 1: an affront to one's dignity or self-esteem

Are you satisfied with the result?Discussions