ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

indignation

IH2 N D IH0 G N EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -indignation-, *indignation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
indignation(n) ความโกรธเคือง, See also: ความโกรธแค้น, ความขุ่นเคือง, Syn. anger, pigue, resentment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
indignation(อินดิกเน' เชิน) n. ความเดือดดาล, ความไม่พอใจมาก, ความขุ่นเคือง, Syn. wrath

English-Thai: Nontri Dictionary
indignation(n) ความไม่พอใจ,ความขุ่นเคือง,ความเดือดดาล

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
indignationHis indignation got the better of him.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความโกรธ[khwām krōt] (n) EN: anger ; wrath ; rage ; indignation ; fury  FR: colère [f] ; courroux [m] ; furie [f] ; rage [f] ; énervement [m] ; irritation [f] ; exaspération [f] ; agacement [m]
ความโมโห[khwām mōhō] (n) EN: anger ; ire ; fury ; rage ; indignation ; ire [f] (vx)  FR: fureur [f[ ; furie [f] ; rage [f] ; ire [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
INDIGNATION IH2 N D IH0 G N EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
indignation (n) ˌɪndɪgnˈɛɪʃən (i2 n d i g n ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Empörung {f}; Entrüstung {f} (über) | Empörungen {pl} | über etw. in Empörung geratenindignation (at) | indignations | to get indignant about sth. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
義憤[ぎふん, gifun] (n) righteous indignation [Add to Longdo]
激怒[げきど, gekido] (n,vs) rage; indignation; exasperation; (P) [Add to Longdo]
激憤[げきふん, gekifun] (n,vs) resentment; indignation [Add to Longdo]
公憤[こうふん, koufun] (n) public indignation [Add to Longdo]
痛憤[つうふん, tsuufun] (n,vs) strong indignation [Add to Longdo]
悲憤[ひふん, hifun] (n,vs) indignation; resentment [Add to Longdo]
憤り[いきどおり, ikidoori] (n) resentment; indignation; (P) [Add to Longdo]
憤慨[ふんがい, fungai] (n,vs) indignation; resentment; (P) [Add to Longdo]
憤死[ふんし, funshi] (n,vs) dying in a fit of anger or indignation [Add to Longdo]
憤然;忿然[ふんぜん, funzen] (n,adj-t,adv-to) anger; indignation; rage; wrath [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  indignation
      n 1: a feeling of righteous anger [syn: {indignation},
           {outrage}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top