ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

indignant

IH2 N D IH1 G N AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -indignant-, *indignant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
indignant(adj) ขุ่นเคือง, See also: เจ็บร้อน, โกรธขึ้ง, Syn. angry, displeased, incensed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
indignant(อินดิก' เนินทฺ) adj. เดือดดาล, ไม่พอใจมาก, ขุ่นเคือง, Syn. incensed, irate

English-Thai: Nontri Dictionary
indignant(adj) ไม่พอใจ,ขุ่นเคือง,เดือดดาล

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
indignantGrace wore an indignant look.
indignantI am indignant about the way he treated me.
indignantMike wore an indignant look.
indignantShe is a bit indignant about being kept waiting.
indignantShe was indignant at the way her son had been treated.
indignantShe was indignant at the way she had been treated.
indignantShe was indignant when I said she was lying.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกรี้ยว(adv) angrily, See also: indignantly, wrathfully, irefully, furiously, Syn. โกรธเกรี้ยว, โกรธ, Example: ผมจากโนรีมาอย่างโกรธเกรี้ยว ในวันนั้นผมคิดว่าผมจะไม่ไปหาเธออีกแล้ว, Thai Definition: อาการที่แสดงความโกรธอย่างยิ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ็บใจ[jepjai] (v) EN: be indignant ; be provoked ; be heart-sick ; hurt  FR: être indigné ; être froissé ; être offensé ; être vexé
เคือง[kheūang] (v) EN: be angry with ; be annoyed ; be offended ; take offense ; be indignant ; be dissatisfied ; be resentful ; be irate ; be enraged ; be provoked  FR: être faché contre ; être offensé ; être indigné ; être froissé ; éprouver du ressentiment
ขึ้ง[kheung] (v) EN: be angry ; rage ; be offended ; be wrathful ; be indignant ; be annoyed ; be furious  FR: être mécontent ; être en colère ; grogner
โกรธแค้น[krōt khaēn] (v) EN: be angry ; be annoyed ; be indignant ; be offended ; be irate
โกรธเคือง[krōt kheūang] (v, exp) EN: be angry ; be annoyed ; be indignant ; be offended ; be irate

CMU English Pronouncing Dictionary
INDIGNANT IH2 N D IH1 G N AH0 N T
INDIGNANTLY IH2 N D IH1 G N AH0 N T L IY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
indignant (j) ˈɪndˈɪgnənt (i1 n d i1 g n @ n t)
indignantly (a) ˈɪndˈɪgnəntliː (i1 n d i1 g n @ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nù, ㄋㄨˋ, ] indignant, #4,003 [Add to Longdo]
气愤[qì fèn, ㄑㄧˋ ㄈㄣˋ, / ] indignant; furious, #9,303 [Add to Longdo]
[fèn, ㄈㄣˋ, / ] indignant; anger; resentment, #15,938 [Add to Longdo]
愤愤不平[fèn fèn bù píng, ㄈㄣˋ ㄈㄣˋ ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ, / ] indignant, #34,673 [Add to Longdo]
[yùn, ㄩㄣˋ, / ] indignant; feel hurt, #35,906 [Add to Longdo]
气不公[qì bù gōng, ㄑㄧˋ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥ, / ] indignant [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
entrüstet; empört; indigniert {adj} (über)indignant (at; with) [Add to Longdo]
peinlich berührt (von)indignant (at; with) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
むっと(P);むうっと;ムッと[mutto (P); muutto ; mutsu to] (adv,vs) (1) (on-mim) (むうっと is more emphatic) sullenly; angrily; testily; huffily; petulantly; indignantly; (2) (on-mim) stuffily; stiflingly; (adv) (3) (むうっと only) (on-mim) slowly (exhaling smoke); (P) [Add to Longdo]
慨然[がいぜん, gaizen] (adj-t,adv-to) (1) indignant; sorrowful; (2) steadfast; determined [Add to Longdo]
激昂;激高[げっこう;げきこう, gekkou ; gekikou] (n,vs) excited; exasperated; indignant; rage; enraged [Add to Longdo]
切歯扼腕[せっしやくわん, sesshiyakuwan] (n,vs) being enraged (indignant, impatient); gnashing the teeth and clenching the arms on the breast (in anger or regret) [Add to Longdo]
怒りを込めて[いかりをこめて, ikariwokomete] (exp) furiously; passionately; indignantly [Add to Longdo]
悲歌慷慨[ひかこうがい, hikakougai] (n,vs) indignant lamentation over the evils of the times [Add to Longdo]
悲憤慷慨[ひふんこうがい, hifunkougai] (n,vs) indignant lamentation over the evils of the times [Add to Longdo]
憤る[むずかる, muzukaru] (v5r,vi) to be angry; to resent; to be enraged; to be indignant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 indignant
   adj 1: angered at something unjust or wrong; "an indignant
       denial"; "incensed at the judges' unfairness"; "a look of
       outraged disbelief"; "umbrageous at the loss of their
       territory" [syn: {indignant}, {incensed}, {outraged},
       {umbrageous}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top