ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

indigent

IH1 N D IH0 JH AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -indigent-, *indigent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
indigent(adj) ยากจน, See also: แร้นแค้น, ยากแค้น, Syn. destitude, needy, poor, Ant. rich, wealthy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
indigent(อิน' ดิเจินทฺ) adj. ยากจน, ขัดสน,, See also: indigently adv., Syn. poor, needy

English-Thai: Nontri Dictionary
indigent(adj) ยากจน,ขัดสน,ไม่พอใช้,ขาดแคลน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Indigent Nationalsคนในชาติที่ต้องประสบความยากจนข้นแค้นในต่างแดน ในเรื่องนี้ มีหลายประเทศได้อนุญาตให้ผู้แทนทางการทูตและทางกงสุลของตนอำนวยความช่วย เหลือเท่าที่จำเป็นแก่คนชาติของตนที่ประสบความยากจนข้นแค้นในต่างประเทศรวม ทั้งค่าส่งตัวกลับประเทศด้วย มีหลายรายที่กำหนดให้คนชาติที่ต้องทุกข์นั้น แจ้งถึงสาเหตุที่ต้องประสบความยากจนข้นแค้น และสัญญาว่าเงินที่ได้รับนี้จะต้องชดใช้คืนภายหลัง ตามปกติ ผู้แทนทางการทูตหรือกงสุลจะต้องปรึกษากับกระทรวงการต่างประเทศของตน ก่อนที่จะนำเงินให้คนชาติของตนกู้ยืมหรือไปรับรองบุคคลเหล่านั้น หรือไปรับผิดชอบทางการเงินใดๆ [การทูต]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ้นเนื้อประดาตัว(adj) indigent, See also: moneyless, penniless, impecunious, destitute, Ant. รวย, มั่งมี, มั่งคั่ง, Example: ขณะนี้พวกเขาทั้งหลายไม่มีที่พึ่งกลายเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวเพราะตกงาน, Thai Definition: ที่ไม่มีสมบัติหลงเหลือติดตัวอยู่เลย
สิ้นไร้ไม้ตอก(adj) indigent, See also: moneyless, penniless, impecunious, destitute, Syn. ยากไร้, อับจน, ลำบากยากแค้น, Example: ทุกวันนี้ผมกลายเป็นคนสิ้นไร้ไม้ตอกไปเสียแล้ว ได้โปรดสงสารผมเถิด, Thai Definition: ที่ขัดสนหรือลำบากถึงที่สุด, ที่ไม่มีทรัพย์สมบัติติดตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนาถา[anāthā] (adj) EN: destitute ; impoverished ; pauperized ; homeless ; orphan ; parentless  FR: indigent ; nécessiteux
อัตคัด[attakhat] (v) EN: be poor ; be destitute ; be indigent ; be necessitous ; be short of ; lack  FR: être sans ressource
อัตคัด[attakhat] (adj) EN: poor ; destitute ; indigent ; necessitous ; needy ; deficient ; poverty-stricken ; impecunious ; needy  FR: indigent ; nécessiteux
ฝืดเคือง[feūtkheūang] (adj) EN: impecunious ; poor ; short of money ; hard-up  FR: indigent ; nécessiteux ; pauvre
จน[jon] (adj) EN: poor ; impoverished ; penniless ; impecunious ; poverty-stricken ; needy  FR: pauvre ; impécunieux ; indigent
ยาจก[yājok] (n) EN: beggar ; pauper ; por man  FR: indigent [m] (vx) ; nécessiteux [m] (vx) ; pauvre [m]
ยากจน[yākjon] (v) EN: be poor ; be impoverished ; be needy ; be poverty-stricken ; be destitute ; be indigent  FR: être pauvre ; être indigent
ยากจน[yākjon] (adj) EN: poor ; impoverished ; needy ; poverty-stricken; destitute ; broke ; indigent  FR: pauvre ; misérable

CMU English Pronouncing Dictionary
INDIGENT IH1 N D IH0 JH AH0 N T
INDIGENTS IH1 N D IH0 JH AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
indigent (j) ˈɪndɪʤənt (i1 n d i jh @ n t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
貧乏人[びんぼうにん, binbounin] (n) poor man; pauper; the poor; the indigent; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 indigent
   adj 1: poor enough to need help from others [syn: {destitute},
       {impoverished}, {indigent}, {necessitous}, {needy},
       {poverty-stricken}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top