ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

indecency

IH2 N D IY1 S AH0 N S IY0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -indecency-, *indecency*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
indecency(n) หยาบคาย, See also: หยาบโลน, อนาจาร, Syn. lawdness, vulgarity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
indecency(อินดี' เซินซี) n. ความหยาบคาย, ความอนาจาร, ความไม่เหมาะสม, การกระทำที่หยาบคายหรืออนาจาร, คำพูดหรือข้อเขียนที่หยาบคายหรืออนาจาร, Syn. indecorum, impropriety, rudeness, incivility

English-Thai: Nontri Dictionary
indecency(n) ความไม่สุภาพ,ความหยาบคาย,ความไม่เหมาะ,ความหยาบโลน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
indecency with childrenการกระทำอนาจารต่อเด็ก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนาจาร[anājān] (n) EN: obscenity ; bad conduct ; immoral conduct ; shameful behaviour ; public indecency  FR: obscénité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
INDECENCY IH2 N D IY1 S AH0 N S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
indecency (n) ˈɪndˈiːsənsiː (i1 n d ii1 s @ n s ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unanständigkeit {f}; Schamlosigkeit {f} | Unanständigkeiten {pl} | grob unsittliches Verhaltenindecency | indecencies | gross indecency [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
わいせつ罪;猥褻罪[わいせつざい, waisetsuzai] (n) criminal indecency [Add to Longdo]
下品[げひん, gehin] (adj-na,n) vulgarity; meanness; indecency; coarseness; (P) [Add to Longdo]
公然わいせつ罪;公然猥褻罪[こうぜんわいせつざい, kouzenwaisetsuzai] (n) (crime of) public indecency [Add to Longdo]
不体裁[ふていさい, futeisai] (adj-na,n) bad form or manners; indecency; impropriety [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  indecency
      n 1: the quality of being indecent [ant: {decency}]
      2: an indecent or improper act [syn: {indecency}, {impropriety}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top