ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

indebtedness

IH2 N D EH1 T IH0 D N IH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -indebtedness-, *indebtedness*, indebtednes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
indebtedness(n) ความเป็นหนี้, See also: ความเป็นหนี้บุญคุณ, Syn. debt

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
indebtedness(อินเดบ' ทิดนิส) n. ความเป็นหนี้, ความเป็นหนี้บุญคุณ, หนี้สิน., Syn. liability

English-Thai: Nontri Dictionary
indebtedness(n) การเป็นหนี้บุญคุณ,หนี้สิน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Indebtednessการเป็นหนี้ [เศรษฐศาสตร์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนี้บุญคุณ(n) indebtedness, See also: obligation, debt of gratitude, Example: ผมได้ชดใช้หนี้บุญคุณซึ่งมีแก่ผมแล้ว, Thai Definition: พระคุณหรือความช่วยเหลือที่ผู้อื่นทำไว้กับตน และตนรู้สึกว่าจะต้องทดแทน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การรับรู้การเป็นหนี้[kān raprū kān pen nī] (n, exp) EN: acknowledgement of indebtedness
หนี้บุญคุณ[nī bunkhun] (n, exp) EN: debt of gratitude ; indebtedness
หนี้สิน[nīsin] (n) EN: debt ; obligation ; liability ; indebtedness  FR: dette [f] ; passif [m] ; obligation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
INDEBTEDNESS IH2 N D EH1 T IH0 D N IH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
indebtedness (n) ˈɪndˈɛtɪdnəs (i1 n d e1 t i d n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
負い目[おいめ, oime] (n) indebtedness; unfulfilled promise; drawback; (P) [Add to Longdo]
負債総額[ふさいそうがく, fusaisougaku] (n) aggregate amount of indebtedness [Add to Longdo]
仏恩[ぶつおん, butsuon] (n) grace of Buddha; indebtedness to Buddha [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 indebtedness
   n 1: an obligation to pay money to another party [syn:
      {indebtedness}, {liability}, {financial obligation}]
   2: a personal relation in which one is indebted for a service or
     favor [syn: {obligation}, {indebtedness}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top