ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

increase in

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -increase in-, *increase in*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
increase in(phrv) ทำให้เพิ่มขึ้นในเรื่อง, See also: มากขึ้นในด้าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
increase in cost of workingการเพิ่มค่าใช้จ่าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
increase inAmong married couples, there has been an increase in divorce and separation with the result that there are many more one-parent families.
increase inAn increase in customer complaints could signal a decline in business.
increase inBy the end of the century, the earth will have experienced a dramatic increase in temperature.
increase inCrime is certainly on the increase in many of our big cities.
increase inI approached my father about an increase in allowance.
increase inMan prides himself on the increase in his knowledge.
increase inMen's wants become greater in proportion to the increase in their income.
increase inThe increase in juvenile delinquency is a serious problem.
increase inThe increase in population has become a serious problem in the country.
increase inThe rate of increase in households is higher for apartment houses than for individual houses.
increase inThere has been an explosive increase in the demand for labor.
increase inThere has been an increase in the number of murders.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การขึ้นราคา[kān kheun rākhā] (n, exp) EN: increasing ; raising the price ; mark-up ; increase in prices  FR: hausse des prix [f]
การเพิ่มขึ้นของผลกำไร[kān phoēmkheun khøng phon kamrai] (n, exp) EN: increase in profit
การเพิ่มประสิทธิภาพ[kān phoēm prasitthiphāp] (n, exp) EN: increase in efficiency
การเพิ่มทุน[kān phoēm thun] (n, exp) EN: increase in stock capital
การเพิ่มยอดขาย[kān phoēm yøt khāi] (n) EN: increase in turnover ; sales increase
การปรับราคาขึ้น[kān prap rākhā kheun] (n, exp) EN: increase in prices
มูลค่าเพิ่ม[mūnkhā phoēm = mūnlakhā phoēm] (n, exp) EN: added value ; value added ; increase in value  FR: valeur ajoutée [f]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Druckanstieg {m}increase in pressure [Add to Longdo]
Leistungssteigerung {f}increase in performance; increased efficiency [Add to Longdo]
Preiserhöhung {f}increase in price [Add to Longdo]
Wertsteigerung {f}; Wertzuwachs {m}increase in value [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コストアップ[kosutoappu] (n,vs) increase in cost (wasei [Add to Longdo]
ベア(P);ベアー[bea (P); bea-] (n) (1) (ベア only) (abbr) increase in basic salary (wasei [Add to Longdo]
加禄[かろく, karoku] (n) increase in a samurai's stipend [Add to Longdo]
活発化[かっぱつか, kappatsuka] (n,vs) increase in activity; activation [Add to Longdo]
繰り上がり;繰上がり[くりあがり, kuriagari] (n) increase in digit (e.g. if we add 2 to the number 9) [Add to Longdo]
傾斜家賃[けいしゃやちん, keishayachin] (n) progressive increase in rent [Add to Longdo]
高学歴化[こうがくれきか, kougakurekika] (n) increase in the level of academic achievement; popularisation of higher education [Add to Longdo]
高速化[こうそくか, kousokuka] (n) {comp} increase in speed, acceleration [Add to Longdo]
高度化[こうどか, koudoka] (n,vs) increase in sophistication; enhancement of functionality; increase in speed; upgrading [Add to Longdo]
自然増収[しぜんぞうしゅう, shizenzoushuu] (n) natural or automatic increase in revenue [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
高速化[こうそくか, kousokuka] increase in speed, acceleration [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top