ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

increase

IH2 N K R IY1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -increase-, *increase*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
increase(n) การเพิ่มขึ้น, See also: การงอกเงย, การขยาย, Syn. augmentation, enlargement, Ant. decrease, reduction
increase(n) จำนวนที่เพิ่มขึ้น
increase(vt) เพิ่ม, See also: เพิ่มขึ้น, เพิ่มมากขึ้น, Syn. enlarge, expand, extend, Ant. decrease, reduce
increase(vi) เพิ่ม, See also: เพิ่มขึ้น, เพิ่มมากขึ้น, Syn. enlarge, expand, extend, Ant. decrease, reduce
increase in(phrv) ทำให้เพิ่มขึ้นในเรื่อง, See also: มากขึ้นในด้าน
increase to(phrv) เพิ่มขึ้นเป็น
increase from(phrv) ทำให้เพิ่มขึ้นจาก, See also: มากขึ้นจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
increase(อินคริส') vt., vi. เพิ่ม, ทำให้มากขึ้น, เพิ่มพูน. -n. (อิน'ครีส) การเพิ่มมากขึ้น, การเพิ่มพูน, ผลจากการเพิ่มพูน, ผลิตผล, ผลกำไร, ดอกเบี้ย., See also: increasable adj. increasingly adv. increaser n., Syn. addition

English-Thai: Nontri Dictionary
increase(n) การเพิ่ม,การทวีคูณ,สิ่งที่เพิ่ม,ดอกเบี้ย,ผลกำไร
increase(vi) เพิ่มขึ้น,ทวี,เพิ่มพูน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
increase in cost of workingการเพิ่มค่าใช้จ่าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
increase, ‘across-the-board'การเพิ่มทุกรายการ (งบประมาณ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
increase, ‘across-the-board'การเพิ่มทุกรายการ (งบประมาณ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
increased longevityความยืนยาวของชีวิตเพิ่มขึ้น, ความมีอายุยืนขึ้น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
increased value and excess liabilities policyกรมธรรม์มูลค่าส่วนเกิน มีความหมายเหมือนกับ excess value policy [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Increaseมากกว่าปกติ [การแพทย์]
Increase, Absoluteสูงจริงๆ [การแพทย์]
Increase, Markedมากกว่าปกติมาก [การแพทย์]
Increase, Relativeสูงแบบสัมพันธ์ [การแพทย์]
Increase, Slightมากกว่าปกติเล็กน้อย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
increaseAccidents have increased in number.
increaseAlong with this increase, there has been a change in the world's economic organization.
increaseAlso, increased temperatures may require that lubricants be changed frequently.
increaseAlthough an increase of unmarried mothers is needed in order to escape the declining birth rate for some reason public opinion in Japan is avoiding this argument.
increaseAmong married couples, there has been an increase in divorce and separation with the result that there are many more one-parent families.
increaseAn increase in customer complaints could signal a decline in business.
increaseAs expectation increases that the dollar will weaken, the foreign exchange market's reaction to US economic indicators has been fairly muted.
increaseAs for the air, there is always some moisture in the atmosphere, but when the amount increases a great deal, it affects the light waves.
increaseAs the demand increases, prices go up.
increaseBus service must be increased in frequency.
increaseBy the end of the century, the earth will have experienced a dramatic increase in temperature.
increaseCrime is certainly on the increase in many of our big cities.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภิญโญภาพ(n) higher excellence, See also: increase, Syn. ความยิ่ง, ความยิ่งขึ้นไป, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เร่งเครื่อง(v) increase speed, See also: go faster, step on, Ant. เบาเครื่อง, Example: พี่เร่งเครื่องตามรถคันหน้าไปติดๆ หลังจากที่รถคันนั้นขับปาดหน้าผ่านไป, Thai Definition: บังคับเครื่องให้เร็วหรือแรงขึ้น
ขยายสาขา(v) increase the number of branches, Example: บริษัทข้ามชาติของญี่ปุ่นขยายสาขาเข้าสู่ตลาดของเกาหลีใต้อย่างรวดเร็ว, Thai Definition: กระจายส่วนย่อยของสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้แผ่ออกไปในบริเวณต่างๆ มากขึ้น
มากขึ้น(v) increase, Syn. เยอะขึ้น, เพิ่มขึ้น, Ant. น้อยลง, Example: จำนวนคนที่อยู่ในห้องประชุมมากขึ้นเรื่อยๆ
ขยายอำนาจ(v) increase power, See also: extend power, expand power, Syn. แผ่อำนาจ, Example: อังกฤษและฝรั่งเศสต่างมุ่งขยายอำนาจจากชายฝั่งพม่าและโคชินจีนขึ้นเหนือจนมาบรรจบประจันหน้ากันในการล่าอาณานิคม
เพิ่มมากขึ้น(v) increase, See also: accrue, augment, add, raise, mount, Syn. มากขึ้น, Ant. ลดน้อยลง, Example: ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมานี้ ความต้องการทางด้านคอมพิวเตอร์ได้เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว
เพิ่มจำนวน(v) increase, See also: grow, multiply, build up, Syn. เพิ่ม, Example: หนี้สินของเขาเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกวัน จนเขาเองก็กลุ้มใจจะแย่อยู่แล้ว, Thai Definition: ทำให้มีจำนวนมากขึ้น
เพิ่มเติม(v) add, See also: increase, append, augment, mount, raise, supplement, attach, Syn. เพิ่ม, เสริมเติม, เสริมเพิ่ม, Example: มีใครจะเพิ่มเติมรายละเอียดของข้อตกลงระหว่างเราอีกหรือไม่, Thai Definition: ทำให้มีมากขึ้นจนเพียงพอหรือเหมาะสม
ขึ้นราคา(v) raise the price, See also: increase the price, Syn. เพิ่มราคา, Ant. ลดราคา, Example: พ่อค้าขึ้นราคาสินค้าอีกครั้งก่อนจะสิ้นปี, Thai Definition: เพิ่มราคาให้มากขึ้นกว่เดิม
ขึ้น(v) increase, See also: raise, go up in price, Syn. เพิ่ม, Ant. ลด, Example: เจ้าของร้านขึ้นราคาสินค้าเพราะต้นทุนมาสูงกว่าที่เคยเป็น, Thai Definition: เพิ่มหรือทำให้เพิ่ม เช่น ขึ้นราคา ขึ้นภาษี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจริญเติบโต[jaroēn-toēptō] (v, exp) EN: grow up ; develop ; grow ; increase  FR: grandir ; croître ; se développer
เจริญวัย[jaroēnwai] (v, exp) EN: grow up ; develop ; increase ; grow into  FR: se développer
กำเริบ[kamroēp] (v) EN: worsen ; become aggravated ; increase ; extend ; relapse ; recurrence  FR: empirer ; s'aggraver ; rechuter
การขึ้นราคา[kān kheun rākhā] (n, exp) EN: increasing ; raising the price ; mark-up ; increase in prices  FR: hausse des prix [f]
การเพิ่ม[kān phoēm] (n) EN: addition ; increase ; expansion  FR: augmentation [f] ; croissance [f] ; addition [f] ; ajout [m]
การเพิ่มค่าจ้าง[kān phoēm khājāng] (n, exp) EN: wage increase  FR: augmentation de salaire [f]
การเพิ่มค่าร้อยละ[kān phoēm khā røila] (n, exp) EN: percentage increase
การเพิ่มขึ้น[kān phoēmkheun] (n, exp) EN: increase  FR: majoration [f] ; hausse [f] ; augmentation [f] ; élévation [f] ; accroissement [m]
การเพิ่มขึ้นของผลกำไร[kān phoēmkheun khøng phon kamrai] (n, exp) EN: increase in profit
การเพิ่มประสิทธิภาพ[kān phoēm prasitthiphāp] (n, exp) EN: increase in efficiency

CMU English Pronouncing Dictionary
INCREASE IH2 N K R IY1 S
INCREASE IH1 N K R IY2 S
INCREASED IH2 N K R IY1 S T
INCREASED IH1 N K R IY2 S T
INCREASES IH2 N K R IY1 S IH0 Z
INCREASES IH1 N K R IY2 S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
increase (n) ˈɪŋkriːs (i1 ng k r ii s)
increase (v) ˈɪnkrˈiːs (i1 n k r ii1 s)
increased (v) ˈɪnkrˈiːst (i1 n k r ii1 s t)
increases (n) ˈɪŋkriːsɪz (i1 ng k r ii s i z)
increases (v) ˈɪnkrˈiːsɪz (i1 n k r ii1 s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
增产[zēng chǎn, ㄗㄥ ㄔㄢˇ, / ] increase production, #5,864 [Add to Longdo]
[zhuó, ㄓㄨㄛˊ, ] increase; sprout, #57,699 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Druckanstieg {m}increase in pressure [Add to Longdo]
Kapitalerhöhung {f} | Kapitalerhöhungen {pl}increase of capital | increases of capital [Add to Longdo]
Kostenanstieg {m}increase of costs [Add to Longdo]
Leistungssteigerung {f}increase in performance; increased efficiency [Add to Longdo]
Preiserhöhung {f}increase in price [Add to Longdo]
Steigerung {f} | Steigerung der Produktion | Steigerung des Absatzesincrease | increase in production | increase in sales [Add to Longdo]
Wertsteigerung {f}; Wertzuwachs {m}increase in value [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ませ;まし[mase ; mashi] (aux) (1) (pol) (See ます) (used to make a polite request or demand) please; (2) used to increase the politeness of a greeting, apology, etc. [Add to Longdo]
エタロン[etaron] (n) etalon (optical element with parallel surfaces used to increase the coherent length of a laser) [Add to Longdo]
コストアップ[kosutoappu] (n,vs) increase in cost (wasei [Add to Longdo]
シャワー効果[シャワーこうか, shawa-kouka] (n) (See 噴水効果) shower effect (theory that placing high-selling items on the upper floors of a department store will lead to increased sales in the lower floors) [Add to Longdo]
ステップアップ[suteppuappu] (n,vs) step-up; advance; progress; increase [Add to Longdo]
ブルガダ症候群[ブルガダしょうこうぐん, burugada shoukougun] (n) Brugada syndrome (genetic condition resulting in increased risk of sudden cardiac arrest) [Add to Longdo]
ベースアップ[be-suappu] (n,vs) salary increase (wasei [Add to Longdo]
ベア(P);ベアー[bea (P); bea-] (n) (1) (ベア only) (abbr) increase in basic salary (wasei [Add to Longdo]
一増一減[いちぞういちげん, ichizouichigen] (n) {Buddh} 16,800,000-year period over which a human lifespan increases from ten years to 84,000 years (by one year per century) and then decreases back to ten (by one year per century) [Add to Longdo]
引き上げ(P);引き揚げ;引上げ;引揚げ;引揚[ひきあげ, hikiage] (n) (1) pulling up; drawing up; salvage; re-flotation; (2) raising; increase; upward revision; (3) repatriation; evacuation; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
高速化[こうそくか, kousokuka] increase in speed, acceleration [Add to Longdo]
高度化[ぽうどか, poudoka] to increase speed (vs) [Add to Longdo]
需要増加[じゅようぞうか, juyouzouka] increased demand, increasing demand [Add to Longdo]
単調増加[たんちょうぞうか, tanchouzouka] monotonic increase [Add to Longdo]
負荷増大[ふかぞうたい, fukazoutai] load increase [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 increase
   n 1: a quantity that is added; "there was an addition to
      property taxes this year"; "they recorded the cattle's gain
      in weight over a period of weeks" [syn: {addition},
      {increase}, {gain}]
   2: a change resulting in an increase; "the increase is scheduled
     for next month" [ant: {decrease}, {drop-off}, {lessening}]
   3: a process of becoming larger or longer or more numerous or
     more important; "the increase in unemployment"; "the growth
     of population" [syn: {increase}, {increment}, {growth}] [ant:
     {decrease}, {decrement}]
   4: the amount by which something increases; "they proposed an
     increase of 15 percent in the fare" [syn: {increase},
     {increment}] [ant: {decrease}, {decrement}]
   5: the act of increasing something; "he gave me an increase in
     salary" [syn: {increase}, {step-up}] [ant: {decrease},
     {diminution}, {reduction}, {step-down}]
   v 1: become bigger or greater in amount; "The amount of work
      increased" [ant: {decrease}, {diminish}, {fall}, {lessen}]
   2: make bigger or more; "The boss finally increased her salary";
     "The university increased the number of students it admitted"
     [ant: {decrease}, {lessen}, {minify}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 inc
 
 1. (kıs.) inclosure, inclusive, income, in- corporated, increase.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top