ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inconsiderate

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inconsiderate-, *inconsiderate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inconsiderate(adj) ที่ไม่สนใจความรู้สึกคนอื่น, See also: ที่ไม่คำนึงถึงคนอื่น, Syn. thoughtless, unthinking, Ant. considerate, thoughtful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inconsiderate(อินคันซิด' เดอเรท) adj. ไม่เกรงใจ, ไม่คำนึงถึงคนอื่น, เลินเล่อ, ไม่สนใจ, หุนหันพลันแล่น., See also: inconsiderately adv. inconsiderateness, inconsideration n., Syn. thoughtless, negligent

English-Thai: Nontri Dictionary
inconsiderate(adj) ไม่นึกถึงผู้อื่น,ไม่เกรงใจ,ไม่สนใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inconsiderated drivingการขับรถโดยปราศจากความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจจืด[jaijeūt] (adj) EN: indifferent ; callous ; unfeeling ; unsympathetic ; heartless ; unkind ; harsh ; inconsiderate ; insensate ; inconsiderate ; unmoved  FR: indifférent ; insensible ; insignifiant ; irresponsable ; insensé
พลั้งเผลอ[phlanhphloē] (v) EN: be careless ; be negligent ; be incautious ; be inconsiderate ; be thoughtless

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inconsiderate (j) ˌɪnkənsˈɪdərət (i2 n k @ n s i1 d @ r @ t)
inconsiderately (a) ˌɪnkənsˈɪdərətliː (i2 n k @ n s i1 d @ r @ t l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unbedacht; unaufmerksam {adj} | unbedachter | am unbedachtesteninconsiderate | more inconsiderate | most inconsiderate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
気回り無い;気回りない[きまわりない, kimawarinai] (exp) inconsiderate (of rudeness, danger or rules) [Add to Longdo]
血も涙もない;血も涙も無い[ちもなみだもない, chimonamidamonai] (exp,adj-i) cold-blooded; unfeeling; heartless; heart of stone; inconsiderate [Add to Longdo]
心無い;心ない[こころない, kokoronai] (adj-i) thoughtless; inconsiderate; tasteless; cruel [Add to Longdo]
未練未酌がない;未練未酌が無い[みれんみしゃくがない, mirenmishakuganai] (exp,adj-i) (arch) unsympathetic and inconsiderate; coldhearted [Add to Longdo]
刳い;蘞い;醶い[えぐい, egui] (adj-i) (1) (uk) harsh; acrid; pungent; astringent; (2) strong-minded; heartless; inconsiderate; (adj-i,int) (3) (uk) (sl) nasty; gross; (4) (uk) (sl) amazing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inconsiderate
   adj 1: lacking regard for the rights or feelings of others;
       "shockingly inconsiderate behavior" [ant: {considerate}]
   2: without proper consideration or reflection; "slovenly
     inconsiderate reasoning"; "unconsidered words"; "prejudice is
     the holding of unconsidered opinions" [syn: {inconsiderate},
     {unconsidered}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top