ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

incongruity

IH2 NG K AO0 NG R UW1 IH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -incongruity-, *incongruity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
incongruity(n) ความไม่สอดคล้องกัน, See also: ความไม่ลงรอยกัน, Syn. incongruousness, Ant. congruity, congruousness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incongruity(อินคองกรู' อิที) n. ความเข้ากันไม่ได้, ความไม่ลงรอยกัน, สิ่งที่ไม่ลงรอยกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
incongruity(n) ความไม่เข้ากัน,ความไม่สนิทหู,ความไม่กลมเกลียวกัน

CMU English Pronouncing Dictionary
INCONGRUITY IH2 NG K AO0 NG R UW1 IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
incongruity (n) ˌɪnkɒŋgrˈuːɪtiː (i2 n k o ng g r uu1 i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nichtübereinstimmung {f} | Nichtübereinstimmungen {pl}incongruity | incongruities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
不調和[ふちょうわ, fuchouwa] (adj-na,n) discord; incongruity [Add to Longdo]
不突合[ふとつごう, futotsugou] (n) discordance; discrepancy (e.g. statistical); conflict; incongruity; inconsistency; mismatch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 incongruity
   n 1: the quality of disagreeing; being unsuitable and
      inappropriate [syn: {incongruity}, {incongruousness}] [ant:
      {congruence}, {congruity}, {congruousness}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top