ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

incoherence

IH2 N K OW0 HH IH1 R AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -incoherence-, *incoherence*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
incoherence(n) ความไม่เชื่อมโยงกัน, See also: ความไม่สัมพันธ์กันอย่างมีเหตุผล, Syn. disjointedness, incongruity, imperspicuity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incoherence(อินโคเฮีย' เรินซฺ) n. การไม่เกาะติดกัน, การไม่รวมตัวกัน, ความร่วน,สิ่งที่ไม่เกาะติดกัน, ความไม่สัมพันธ์กัน

English-Thai: Nontri Dictionary
incoherence(n) ความไม่ติดต่อกัน,ความไม่เกาะกัน,ความร่วน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Incoherenceพูดเรื่องเดียวไม่ต่อเนื่องกัน การพูดเพ้อเจ้อ [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
INCOHERENCE IH2 N K OW0 HH IH1 R AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
incoherence (n) ˌɪnkouhˈɪəʳrəns (i2 n k ou h i@1 r @ n s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
頓珍漢(ateji)[とんちんかん;トンチンカン, tonchinkan ; tonchinkan] (adj-na,n) (uk) absurdity; contradiction; incoherence; irrelevance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 incoherence
   n 1: lack of cohesion or clarity or organization [syn:
      {incoherence}, {incoherency}] [ant: {coherence},
      {coherency}, {cohesion}, {cohesiveness}]
   2: nonsense that is simply incoherent and unintelligible [syn:
     {incoherence}, {incoherency}, {unintelligibility}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top