ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

incise

IH2 N S AY1 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -incise-, *incise*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
incise(vt) แกะสลัก, Syn. carve, engrave
incise(vt) ผ่าตัด, See also: ผ่า, Syn. cut into
incised(adj) ซึ่งเป็นรอยบากลึก, See also: ซึ่งเป็นรอยตัด, ซึ่งเป็นรอยแกะสลัก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incise(อินไซซ) vt. ตัด, ผ่าเข้า, ผ่าตัด, แกะสลัก
incised(อินไซซดฺ') adj. ซึ่งถูกผ่าออก, เป็นรอยผ่า, เป็นรอยบาก, เป็นรอยตัดหรือรอยแกะสลัก

English-Thai: Nontri Dictionary
incise(vt) เจาะ,ขุด,แคะ,สลัก,ตัด,ผ่า,แกะสลัก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
incisedจักลึก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
incised meander; entrenched meanderทางน้ำโค้งตวัดอยู่ตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
incised relief; cavo-rilievo; hollow relief; intaglio rilevatoรูปเว้า [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
incised woundแผลบาด, บาดแผลถูกของมีคม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรีด[krīt] (v) EN: slit ; rip ; cut  FR: inciser ; entailler ; couper
ผ่า[phā] (v) EN: split ; split open ; cleave ; cut in two ; slice ; make an incision ; chop ; cut ; separate by force ; chew ; slit ; hew  FR: trancher ; inciser ; tailler ; couper ; fendre ; ouvrir
ตัด[tat] (v) EN: cut ; cut off ; sever ; dock  FR: couper ; trancher ; découper ; sectionner ; inciser ; tronquer
แหวะ[wae] (v) EN: slit ; cut ; rip open ; cut open ; carve  FR: inciser ; entailler

CMU English Pronouncing Dictionary
INCISE IH2 N S AY1 Z
INCISED IH2 N S AY1 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
incise (v) ˈɪnsˈaɪz (i1 n s ai1 z)
incised (v) ˈɪnsˈaɪzd (i1 n s ai1 z d)
incises (v) ˈɪnsˈaɪzɪz (i1 n s ai1 z i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
切創[せっそう, sessou] (n) cut wound; incised wound; knife wound [Add to Longdo]
打刻[だこく, dakoku] (vs) (1) to impress; to engrave; to incise; (2) to stamp (e.g. symbol); to punch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  incise
      v 1: make an incision into by carving or cutting

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top