ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

incipient

IH2 N S IH1 P IY0 AH0 N T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -incipient-, *incipient*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
incipient(adj) ซึ่งพึ่งจะเริ่ม, See also: ซึ่งกำลังตั้งเค้า, ที่กำลังเริ่ม, Syn. beginning, inchoate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incipient(อินซิพ' เพียนทฺ) adj. เริ่มเกิดขึ้น, แรกเริ่ม.

English-Thai: Nontri Dictionary
incipient(adj) เริ่มแรก,แรกเริ่ม,เริ่มเกิดขึ้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
incipient-กำลังเริ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
incipient-เริ่มเป็น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เริ่มแรก[roēmraēk] (adj) EN: beginning ; first ; initial ; primary ; incipient ; original
เริ่มต้น[roēmton] (adj) EN: initial ; first ; beginning ; primary ; incipient ; introductory  FR: initial

CMU English Pronouncing Dictionary
INCIPIENT IH2 N S IH1 P IY0 AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
incipient (j) ˈɪnsˈɪpɪəʳnt (i1 n s i1 p i@ n t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
初期の結核[しょきのけっかく, shokinokekkaku] (n) incipient tuberculosis; initial-stage tuberculosis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 incipient
   adj 1: only partly in existence; imperfectly formed; "incipient
       civil disorder"; "an incipient tumor"; "a vague inchoate
       idea" [syn: {incipient}, {inchoate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top