ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inception

IH2 N S EH1 P SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inception-, *inception*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inception(n) การก่อตั้ง (คำทางการ), See also: การเริ่มต้น, Syn. beginning, initiation
inception(n) การลงทะเบียนเรียน (โดยเฉพาะระดับปริญญาโทและปริญญาเอก)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inception(อินเซพ' เชิน) n. การเริ่ม, การเริ่มแรก, การได้รับปริญญา (โดยเฉพาะปริญญาโทหรือเอกที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์) , พิธีมอบปริญญา

English-Thai: Nontri Dictionary
inception(n) การเริ่มต้น,พิธีมอบปริญญา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inceptionการเริ่มมีผลบังคับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inception dateวันเริ่มคุ้มครอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

CMU English Pronouncing Dictionary
INCEPTION IH2 N S EH1 P SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inception (n) ˈɪnsˈɛpʃən (i1 n s e1 p sh @ n)
inceptions (n) ˈɪnsˈɛpʃənz (i1 n s e1 p sh @ n z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inception
   n 1: an event that is a beginning; a first part or stage of
      subsequent events [syn: {origin}, {origination},
      {inception}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top