ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

incensed

IH1 N S EH2 N S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -incensed-, *incensed*, incens, incense
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
incensedHe was incensed by their lack of incentives.
incensedShe was somehow incensed against me.

CMU English Pronouncing Dictionary
INCENSED IH1 N S EH2 N S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
incensed (v) ˈɪnsˈɛnst (i1 n s e1 n s t)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 incensed
   adj 1: angered at something unjust or wrong; "an indignant
       denial"; "incensed at the judges' unfairness"; "a look of
       outraged disbelief"; "umbrageous at the loss of their
       territory" [syn: {indignant}, {incensed}, {outraged},
       {umbrageous}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top