ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

incaution

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -incaution-, *incaution*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
incaution(n) การขาดความระมัดระวัง, See also: ความไม่เอาใจใส่, ความเลินเล่อ, ความประมาท, Syn. carelessness, recklessness, Ant. carefulness, heed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incaution(อินคอ' เชิน) n. การขาดความระมัดระวัง, ความเลินเล่อ, ความประมาท

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 incaution
   n 1: the trait of forgetting or ignoring possible danger [syn:
      {incaution}, {incautiousness}] [ant: {carefulness},
      {caution}, {cautiousness}]

  

Similar ENGLISH words suggested by aspell:
in caution, in-caution, inaction, incursion, unction, incautious, inclusion, incubation, indication, invocation, induction, intuition, incarnation, infarction, inaction's

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top