ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

incarcerates

IH2 N K AA1 R S ER0 EY2 T S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -incarcerates-, *incarcerates*, incarcerate
CMU English Pronouncing Dictionary
INCARCERATES IH2 N K AA1 R S ER0 EY2 T S
INCARCERATE IH2 N K AA1 R S ER0 EY2 T
INCARCERATED IH2 N K AA1 R S ER0 EY2 T IH0 D
INCARCERATING IH2 N K AA1 R S ER0 EY2 T IH0 NG
INCARCERATION IH2 N K AA2 R S ER0 EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
incarcerates (v) ˈɪnkˈaːsərɛɪts (i1 n k aa1 s @ r ei t s)
incarcerate (v) ˈɪnkˈaːsərɛɪt (i1 n k aa1 s @ r ei t)
incarcerated (v) ˈɪnkˈaːsərɛɪtɪd (i1 n k aa1 s @ r ei t i d)
incarcerating (v) ˈɪnkˈaːsərɛɪtɪŋ (i1 n k aa1 s @ r ei t i ng)
incarceration (n) ˈɪnkˌaːsərˈɛɪʃən (i1 n k aa2 s @ r ei1 sh @ n)
incarcerations (n) ˈɪnkˌaːsərˈɛɪʃənz (i1 n k aa2 s @ r ei1 sh @ n z)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
incarcerate(vt) ขังคุก (คำทางการ), See also: กักขัง, จองจำ, Syn. confine, imprison, jail
incarcerate in(phrv) จำคุก, See also: กักขัง, คุมขัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incarcerate(อินคาร์' เซอเรท) vi. จำคุก, กักขัง, คุมขัง. -adj. ถูกจำคุก, ถูกคุมขัง., See also: incarceration n., Syn. imprison, jail

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
placenta, incarcerated; placenta, retainedรกค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placenta, retained; placenta, incarceratedรกค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retained placenta; placenta, incarceratedรกค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
incarcerated๑. -ถูกขัง๒. -ถูกรัด๓. -ติดคา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
incarcerated placenta; placenta, retainedรกค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
incarcerationการกักขัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Incarcerationติดคา [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุมขัง(v) imprison, See also: jail, incarcerate, detain, Syn. ขัง, จองจำ, กักขัง, Ant. ปล่อย, Example: พัสดีคุมขังนายพลที่ตกเป็นผู้ต้องหาไว้ในห้องพิเศษ
ติดคุก(v) imprison, See also: incarcerate, jail, gaol, go to prison, Syn. ติดตะราง, เข้าคุก, Example: เขาติดคุกมาเป็นเวลา 15 ปี เดือนหน้าเขาก็จะพ้นโทษแล้ว, Thai Definition: ได้รับโทษให้อยู่ในที่คุมขังนักโทษ เพราะกระทำความผิดตามกฎหมาย
ทรงเจ้าเข้าผี(v) sorcerer's dance to exorcise evil spirits, See also: invoke, raise the spirits of the dead, be possessed by a spirit, be incarcerated with spir, Syn. ลงผี, เข้าผี, Example: คนไทยเรายอมรับความเชื่อจากลัทธิอื่นๆ เพื่อนำตนให้พ้นจากความทุกข์ทรมานด้วยวิธีการง่ายๆ เช่น บูชาต้นไม้ นับถือผีสางนางไม้ ทรงเจ้าเข้าผี เป็นต้น, Thai Definition: ทำให้เทพารักษ์หรือผีเข้าทรง
ทรงเจ้า(v) to be incarcerated with spirits, See also: perform a ceremony of a ceremony spiritual incarcerated, to be possessed by spirits, sorce, Example: เธอไปทรงเจ้า เพื่อให้ทราบว่าจะมีบุตรเป็นชายหรือหญิง, Thai Definition: ทำพิธีเชิญเจ้าเข้าสิงคนทรง
โทษจำ(n) imprisonment, See also: incarceration, custody, confinement, captivity, isolation, duress, durance, bondage
จำคุก(v) imprison, See also: jail, restrain, incarcerate, Syn. ติดคุก, Ant. ปลดปล่อย, Example: ผู้พิพากษาวอลช์พิพากษาโทษคาโปนสถานหนัก โดยให้จำคุกไว้ 1 ปี, Thai Definition: ลงโทษด้วยวิธีขัง
จองจำ(v) imprison, See also: incarcerate, jail, confine, Syn. จำจอง, Ant. ปลดปล่อย, ปล่อย, Example: นักโทษผู้ก่อการร้ายมุสลิมที่ถูกจองจำอยู่ในยุโรปมีอยู่กว่าสิบคน, Thai Definition: ใส่ตรวนหรือเครื่องพันธนาการขังไว้ในคุกในตาราง
กักขัง(v) detain, See also: hold in custody, detain under custody, confine, imprison, incarcerate, Syn. ขัง, Ant. ปล่อย, Example: กรมราชทัณฑ์กักขังนักโทษประหารชีวิตไว้ในแดนห้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำคุก[jamkhuk] (v) EN: imprison ; jail ; restrain ; incarcerate  FR: emprisonner ; incarcérer ; écrouer
กักขัง[kakkhang] (v) EN: imprison ; detain ; hold in custody ; detain under custody ; take into custody ; confine ; imprison ; incarcerate ; take into custody  FR: écrouer ; emprisonner ; incarcérer ; séquestrer ; cloîtrer ; boucler (fam.) ; interner ; jeter en prison
การกักขัง[kān kakkhang] (n) EN: detention  FR: détention [f] ; emprisonnement [m] ; incarcération [f] ; internement [m]
ขัง[khang] (v) EN: hold ; confine ; shut up ; shut in ; imprison ; incarcerate ; cage ; lock up  FR: enfermer ; incarcérer ; confiner
ทรงเจ้า[songjao = songjāo] (v) EN: be incarcerated with spirits ; perform a ceremony of a ceremony spiritual incarcerated ; to be possessed by spirits ; sorcerer's dance to exorcise evil spirits

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einkerkerung {f}incarceration [Add to Longdo]
einkerkern | einkerkernd | eingekerkert | kerkert ein | kerkerte einto incarcerate | incarcerating | incarcerated | incarcerates | incarcerated [Add to Longdo]
Inkarzeration {f}; Einklemmung {f} [med.]incarceration [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
寺入り[てらいり, terairi] (n) (1) (See 寺子屋) to enrol in a temple school; child enrolled in a temple school; (2) incarcerating a criminal in a temple as a form of punishment (popular during the latter Muromachi and Azuchi-Momoyama periods); (3) to go to a temple and repent (following a disaster, etc.) [Add to Longdo]
寺預け[てらあずけ, teraazuke] (n) (obsc) (See 寺入り) incarcerating a criminal in a temple as a form of punishment (popular during the latter Muromachi and Azuchi-Momoyama periods) [Add to Longdo]
幽閉[ゆうへい, yuuhei] (n,vs) confinement; imprisonment; incarceration; house arrest; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top