ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inadvertence

IH2 N AH0 D V ER1 T AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inadvertence-, *inadvertence*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inadvertence(n) การขาดความเอาใจใส่, See also: ความไม่สนใจ, ความประมาท, Syn. carelessness, inattention, Ant. attention, care

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inadvertence(อินอัดเวอ' เทินซฺ) n. การขาดความสนใจ, ความไม่ตั้งใจ, ความเลินเล่อ, ความประมาท, Syn. heedlessness

English-Thai: Nontri Dictionary
inadvertence(n) ความไม่ตั้งใจ,ความไม่สนใจ,ความเลินเล่อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inadvertenceการขาดความระมัดระวัง, ความพลั้งเผลอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

CMU English Pronouncing Dictionary
INADVERTENCE IH2 N AH0 D V ER1 T AH0 N S
INADVERTENCE IH2 N AE0 D V ER1 T AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inadvertence (n) ˌɪnədvˈɜːʳtəns (i2 n @ d v @@1 t @ n s)
inadvertences (n) ˌɪnədvˈɜːʳtənsɪz (i2 n @ d v @@1 t @ n s i z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inadvertence
   n 1: an unintentional omission resulting from failure to notice
      something [syn: {oversight}, {inadvertence}]
   2: the trait of forgetting or ignoring your responsibilities
     [syn: {unmindfulness}, {heedlessness}, {inadvertence},
     {inadvertency}] [ant: {heedfulness}, {mindfulness}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top