ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inaction

IH2 N AE1 K SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inaction-, *inaction*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inaction(n) ความเฉื่อยชา, See also: ความเกียจคร้าน, Syn. idleness, inertness, Ant. action

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inaction(อิคแอค' เชิน) n. ความขี้เกียจ, การไม่ทำอะไร, การไม่ดำเนินกิจการ, การอยู่เฉย ๆ, Syn. idleness, immobility, rest

English-Thai: Nontri Dictionary
inaction(n) ความเฉื่อยชา,ความเกียจคร้าน,การอยู่เฉย

CMU English Pronouncing Dictionary
INACTION IH2 N AE1 K SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inaction (n) ˈɪnˈækʃən (i1 n a1 k sh @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
沈黙[ちんもく, chinmoku] (n,vs,adj-no) (1) silence; hush; (2) reticence; inaction; (P) [Add to Longdo]
不活動[ふかつどう, fukatsudou] (n) inaction; lethargy [Add to Longdo]
無能無策[むのうむさく, munoumusaku] (n) ineptitude and inaction; being incapable of devising any appropriate measures to cope with the situation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  inaction
      n 1: the state of being inactive [syn: {inaction}, {inactivity},
           {inactiveness}] [ant: {action}, {activeness}, {activity}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top