ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

in vogue

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -in vogue-, *in vogue*
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
in vogueTerms like "sexism" are now in vogue.
in vogueThe French style of dress is in vogue just now.
in vogueThis style is much in vogue.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่ตกยุค[mai tok yuk] (adj) EN: timeless ; always in vogue  FR: toujours en vogue ; intemporel
ทันสมัย[thansamai] (x) EN: modern ; fashionable ; up-to-date ; in vogue ; contemporary ; abreast of the times ; chic  FR: moderne ; à la mode ; en vogue ; au goût du jour ; à la page ; chic

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
时髦[shí máo, ㄕˊ ㄇㄠˊ, / ] in vogue; fashionable, #11,219 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
行われる;行なわれる[おこなわれる, okonawareru] (v1) to be done; to be practiced; to be practised; to take place; to be held; to be prevalent; to be in fashion; to be in vogue; to be current; to come into use [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  in vogue
      adj 1: in the current fashion or style [syn: {latest}, {a la
             mode(p)}, {in style(p)}, {in vogue(p)}, {modish}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top