ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

in addition

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -in addition-, *in addition*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
in addition(adv) ยิ่งไปกว่านั้น, See also: นอกจากนั้น, Syn. additionally, furthermore, moreover

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
in addition to(prep) พร้อมด้วย, รวมทั้ง เช่น We'll need passports in addition to other documents. เราต้องการหนังสือเดินทางพร้อมทั้งเอกสารอื่นๆ อีกด้วย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
in addition"Act now!" he said, and in addition to his obvious meaning, he hinted that there were number of other important reasons why immediate action was needed.
in additionHe can speak French in addition to English.
in additionHe goes to a part-time high school every evening in addition to the work he does during the day.
in additionHe has some income in addition to his salary.
in additionHe is an excellent piano player. In addition, he is a good singer and a very good dancer.
in additionHe is handsome. In addition, he is good at sport.
in additionI had to pay 5 dollars in addition.
in additionI had to pay ten dollars for the cassette in addition.
in additionI met some other people in addition.
in additionIn addition, I have to interview a professor.
in additionIn addition many groups have been formed so that the elderly can socialize with one another and remain active participants in American life.
in additionIn addition, there have been changes in husband-wife relationships.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยิ่งไปกว่านั้น(conj) in addition, See also: moreover, besides, Syn. นอกจากนั้น, Thai Definition: นอกเหนือไปจากนั้น
อนึ่ง(conj) in addition to, See also: furthermore, moreover, besides, for another thing, Example: อนึ่ง ความรักใคร่ยังช่วยให้คนเราได้รับความสุขความพอใจอีกด้วย, Thai Definition: อีกอย่างหนึ่ง, อีกประการหนึ่ง
ซ้ำร้าย(conj) moreover, See also: in addition, furthermore, Syn. ยิ่งไปกว่านั้น, Example: เขาไล่ผมยังกะหมูกะหมา หาว่าไปทำเสียงดังรบกวนเขา ซ้ำร้ายบางบ้านยังปล่อยหมาไล่กัดผมอีกด้วย, Thai Definition: ร้ายขึ้นไปอีก
นอกเหนือจากนี้(conj) besides, See also: in addition, moreover, apart from that, Example: ในอดีตมนุษย์ใช้พลังงานตามธรรมชาติ แต่ปัจจุบันมนุษย์ค้นพบเชื้อเพลิงฟอสซิล นอกเหนือจากนี้ยังมีการดัดแปลงและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพลังงานในรูปแบบต่างๆ อย่างมากมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นอกจากนี้[nok jāk nī] (x) EN: besides ; other than ; except ; in addition to ; moreover ; furthermore ; beyond  FR: à part ceci ; à part cela ; hormis ceci ; hormis cela ; en dehors de cela ; outre ceci
นอกเหนือไปจาก[nøk neūa pai jāk] (prep) EN: in addition to ; outside of ; apart from
ส่วนเกิน[suankoēn] (adv) EN: in addition
แถม[thaēm] (prep) EN: in addition ; plus ; as well as
ยิ่งไปกว่า[ying pai kwā] (x) EN: much more than ; not only that ; in addition
ยิ่งไปกว่านั้น[ying pai kwā nan] (conj) EN: more than that ; moreover ; in addition ; besides  FR: en plus de cela

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
加以[jiā yǐ, ㄐㄧㄚ ㄧˇ, ] in addition; moreover; (before polysyllabic verb) to handle it; to deal with (the subject just mentioned), #3,356 [Add to Longdo]
外加[wài jiā, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄚ, ] in addition; extra, #11,556 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
darüber hinaus; darüberhinaus [alt]; zusätzlich {adv}in addition to it [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かてて加えて[かててくわえて, katetekuwaete] (exp) moreover; besides; in addition; on top of; to make matters worse [Add to Longdo]
この外[このほか, konohoka] (conj) (uk) besides; moreover; in addition; (P) [Add to Longdo]
この上[このうえ, konoue] (exp) besides; moreover; in addition; further [Add to Longdo]
その上(P);其の上[そのうえ, sonoue] (conj) (1) in addition; furthermore; (2) above (which); on top of (which); (P) [Add to Longdo]
その上で;其の上で[そのうえで, sonouede] (exp) moreover; in addition [Add to Longdo]
その他(P);その外(P);其の他[そのほか(P);そのた, sonohoka (P); sonota] (n-adv,conj) (そのた is more the written form) etc.; otherwise; besides; in addition; the rest; the others; and so forth; (P) [Add to Longdo]
その他にも[そのほかにも, sonohokanimo] (exp) in addition; furthermore; also [Add to Longdo]
それに加えて[それにくわえて, sorenikuwaete] (exp) in addition to this [Add to Longdo]
それも[soremo] (conj) and in addition to that [Add to Longdo]
とは別に[とはべつに, tohabetsuni] (adv) in addition to; apart from [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top