ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

in a sense

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -in a sense-, *in a sense*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
in a sense(idm) ในทางทฤษฎี, See also: ตามหลัก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
in a senseในแง่หนึ่ง, จะว่าไป

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
in a senseAll of us have some interest in history. In a sense, we are all historians.
in a senseAll of us have us interest in history. In a sense, we are all historians.
in a senseHe is a genius in a sense.
in a senseHe is an artist in a sense.
in a senseHe is in a sense a representative of his company.
in a senseHe is right in a sense.
in a senseHe thinks that life is like a voyage in a sense.
in a senseHis family adored him and ill in a sense he was spoiled by them.
in a senseI am nervous in a sense.
in a senseIn a sense, I am turning around the argument made by David Riesman in The Lonely Crowd.
in a senseIn a sense, I can understand his confusion.
in a senseIn a sense, it is true.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยปริยาย[dōi pariyāi] (adv) EN: implicitly ; indirectly ; figuratively ; by implication ; by analogy ; tacitly ; in a sense  FR: implicitement

Japanese-English: EDICT Dictionary
ある意味で[あるいみで, aruimide] (exp) in a sense; in some way; to an extent; (P) [Add to Longdo]
ある意味では[あるいみでは, aruimideha] (exp) in a sense; in some way; to an extent; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top