ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

in a nutshell

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -in a nutshell-, *in a nutshell*
English-Thai: Longdo Dictionary
in a nutshellอย่างสังเขป, โดยสรุป, อย่างย่อๆ เช่น Martin's In a Nutshell books are topical quick-reference guides that document every nook and cranny of a topic or technology area., See also: to put it briefly, in a word, in brief, Concisely, in a few words, Syn. in short

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
in a nutshell(idm) อย่างสั้นๆ, See also: อย่างย่อๆ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
in a nutshellThey say fine words are no virtue if they're insincere and that's him in a nutshell. He's all talk but doesn't mean a word of it.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถ้าพูดโดยย่อ[thā phūt dōi yø] (v, exp) EN: in a nutshell ; in a word  FR: en un mot (loc.)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
简而言之[jiǎn ér yán zhī, ㄐㄧㄢˇ ㄦˊ ㄧㄢˊ ㄓ, / ] in a nutshell; to put it briefly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
手短に言えば[てみじかにいえば, temijikaniieba] (exp) briefly; in short; in a nutshell; in summary; to put it briefly [Add to Longdo]
早い話が[はやいはなしが, hayaihanashiga] (exp,adv) in short; in a nutshell; in a word; to cut a long story short [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 in a nutshell
   adv 1: summed up briefly; "gave the facts in a nutshell"; "just
       tell me the story in a nutshell"; "explained the
       situation in a nutshell"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top