ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

imprison

IH2 M P R IH1 Z AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -imprison-, *imprison*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
imprison(vt) จำคุก, See also: กักขัง, คุมขัง, Syn. confine, immure
imprison in(phrv) จับขัง, See also: จำคุก, ขัง
imprisonment(n) การจำคุก, See also: การกักขัง, การคุมขัง, Syn. confinement, immurement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
imprison(อิมพริส' เซิน) vt. จำคุก, เอาเข้าคุก, กักขัง., See also: imprisoner n., Syn. incarcerate
imprisonment(อิมพริส' เซินเมินทฺ) n. การจำคุก, การเอาเข้าคุก, การถูกจำคุก, การกักขัง

English-Thai: Nontri Dictionary
imprison(vt) ขังคุก,กักขัง,จองจำ,จับกุม
imprisonment(n) การขังคุก,การกักขัง,การจองจำ,การจับกุม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
imprisonmentการจำคุก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
imprisonmentการจำคุก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
imprisonment for lifeโทษจำคุกตลอดชีวิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
imprisonment, falseการกักขังโดยมิชอบด้วยกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
imprisonment, falseการจำคุกโดยมิชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Imprisonmentการจำคุก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Even now my voice is reaching millions, millions of despairing men, women and children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people.แม้ขณะนี้ เสียงของผมคนเพียงล้านที่ได้ยิน ล้าน ผู้ชาที่สิ้นหวัง ผู้หญิง และ เด็ก ที่ตกเป็นเหยื่อของการปกครอง ที่ทำให้ผู้คนเจ็บปวด The Great Dictator (1940)
They will imprison us. They will fine us. They will seize our possessions.เขาอาจขังเรา ปรับเรา ยึดของๆ เราได้ Gandhi (1982)
Why did you imprison me?แกขังชั้นทำไม? Oldboy (2003)
It's not "Why did Woojin imprison me?"มันไม่ใช่ "ทำไม Woojin ถึงขังชั้น?" Oldboy (2003)
They'd imprison you, torture you, and, in all probability, kill you in the pursuit of finding me.พวกเขาจะขังคุณ, ทรมานคุณ, แล้วก็อาจจะ, ฆ่าคุณด้วย... ...เพื่อที่จะตามล่าผมให้เจอ. V for Vendetta (2005)
your father kept it a secret, a back door in case anyone tried to imprison his family here.พ่อของคุณเก็บมันไว้เป็นความลับ ประตูลับในกรณีที่ใครพยายาม ขังคนในครอบครัวเขา Zod (2006)
The First Court promised to imprison her forever.ก็สัญญาว่าจะขังนางไว้ตลอดไป Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
- How dare they imprison me?-พวกเขากล้าที่จะคุมขังข้าได้อย่างไร? Hong Gil Dong, the Hero (2008)
You're gonna round us up and imprison us forever?นายจะขังพวกเราไว้ตลอดกาล งั้นเหรอ Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
Remember, if you do not fulfill their responsibilities, I have power to arrest and imprison you.จำไว้น่ะถ้าลูกไม่ทำตามหน้าที่แม่มีอำนาจจะจับ และขัง Piranha 3D (2010)
How did my sweet sister persuade the King to imprison his dear friend Ned?แล้วน้องสาวที่รักของข้าหว่านล้อมกษัตริย์ได้อย่างไร ให้เขาจับเน็ทที่เป็นพระสหายน่ะ The Pointy End (2011)
No, but go find her and imprison cronus.ไม่ค่ะ แต่ไปตามหาเธอเถอะและกักขังCronusซะ Monstrous Ball (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
imprisonAll were imprisoned by the Allies after the war and later sentenced to death or given long prison terms for war crimes.
imprisonHaving been convicted of murder, he was sentenced to life imprisonment.
imprisonHe ran the risk of being caught and imprisoned.
imprisonSuch an offence is punished by a fine and/or imprisonment.
imprisonThe judge sentenced him to one year's imprisonment.
imprisonThe man was imprisoned for murder.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขัง(v) imprison, See also: confine, shut in, Syn. กักขัง, จองจำ, หน่วงเหนี่ยว, กักตัว, กักบริเวณ, Ant. ปล่อย, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจขังผู้ต้องสงสัยในคุกไว้ชั่วคราว, Thai Definition: กักขังจำเลยหรือผู้ต้องหาโดยศาล
คุมขัง(v) imprison, See also: jail, incarcerate, detain, Syn. ขัง, จองจำ, กักขัง, Ant. ปล่อย, Example: พัสดีคุมขังนายพลที่ตกเป็นผู้ต้องหาไว้ในห้องพิเศษ
พันธนาการ(v) confine, See also: imprison, Syn. ผูก, ผูกมัด, จองจำ, ขัง, Example: เขารู้สึกตัวขึ้นมาในสภาพที่ถูกพันธนาการด้วยกุญแจมือ, Thai Definition: กักขังหรือจองจำไว้ให้หมดอิสรภาพ
ติดคุก(v) imprison, See also: incarcerate, jail, gaol, go to prison, Syn. ติดตะราง, เข้าคุก, Example: เขาติดคุกมาเป็นเวลา 15 ปี เดือนหน้าเขาก็จะพ้นโทษแล้ว, Thai Definition: ได้รับโทษให้อยู่ในที่คุมขังนักโทษ เพราะกระทำความผิดตามกฎหมาย
ถูกจำ(v) imprison, See also: be confined, be jailed, Syn. ถูกขัง, ถูกจองจำ, ถูกกักขัง, ถูกจำขัง, Example: เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ประชาชนจีนถูกจำเป็นแถว, Thai Definition: ถูกขังคุก
โทษจำ(n) imprisonment, See also: incarceration, custody, confinement, captivity, isolation, duress, durance, bondage
จำคุก(v) imprison, See also: jail, restrain, incarcerate, Syn. ติดคุก, Ant. ปลดปล่อย, Example: ผู้พิพากษาวอลช์พิพากษาโทษคาโปนสถานหนัก โดยให้จำคุกไว้ 1 ปี, Thai Definition: ลงโทษด้วยวิธีขัง
จองจำ(v) imprison, See also: incarcerate, jail, confine, Syn. จำจอง, Ant. ปลดปล่อย, ปล่อย, Example: นักโทษผู้ก่อการร้ายมุสลิมที่ถูกจองจำอยู่ในยุโรปมีอยู่กว่าสิบคน, Thai Definition: ใส่ตรวนหรือเครื่องพันธนาการขังไว้ในคุกในตาราง
กักบริเวณ(v) confine within an area, See also: imprison, Ant. ปล่อย, Example: ฉันถูกแม่กักบริเวณเพราะหนีเที่ยวกลางคืน, Thai Definition: บังคับให้อยู่ในบริเวณที่กำหนดไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำ[jam] (v) EN: imprison ; put in jail ; take into custody ; confine ; retain
จำจอง[jamjøng] (v) EN: put in chains ; fetter and imprison
จำคุก[jamkhuk] (v) EN: imprison ; jail ; restrain ; incarcerate  FR: emprisonner ; incarcérer ; écrouer
จำคุกตลอดชีวิต[jamkhuk taløt chīwit] (v, exp) EN: get life imprisonment  FR: être condamné à perpétuité
กักขัง[kakkhang] (v) EN: imprison ; detain ; hold in custody ; detain under custody ; take into custody ; confine ; imprison ; incarcerate ; take into custody  FR: écrouer ; emprisonner ; incarcérer ; séquestrer ; cloîtrer ; boucler (fam.) ; interner ; jeter en prison
ขัง[khang] (v) EN: hold ; confine ; shut up ; shut in ; imprison ; incarcerate ; cage ; lock up  FR: enfermer ; incarcérer ; confiner
ขังคุก[khang khuk] (v, exp) EN: imprison ; put in jail  FR: emprisonner ; incarcérer ; mettre sous les verrous
คุมขัง[khumkhang] EN: imprison
หมายจำคุก[māi jamkhuk] (n, exp) EN: warrant of imprisonment ; committal to prison
ตัดสินจำคุกตลอดชีวิต[tatsin jamkhuk taløt chīwit] (v, exp) EN: sentence to life imprisonment

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPRISON IH2 M P R IH1 Z AH0 N
IMPRISONS IH2 M P R IH1 Z AH0 N Z
IMPRISONED IH2 M P R IH1 Z AH0 N D
IMPRISONING IH2 M P R IH1 Z AH0 N IH0 NG
IMPRISONMENT IH2 M P R IH1 Z AH0 N M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
imprison (v) ˈɪmprˈɪzn (i1 m p r i1 z n)
imprisons (v) ˈɪmprˈɪznz (i1 m p r i1 z n z)
imprisoned (v) ˈɪmprˈɪznd (i1 m p r i1 z n d)
imprisoning (v) ˈɪmprˈɪznɪŋ (i1 m p r i1 z n i ng)
imprisonment (n) ˈɪmprˈɪznmənt (i1 m p r i1 z n m @ n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
坐牢[zuò láo, ㄗㄨㄛˋ ㄌㄠˊ, ] imprisonment; imprisoned, #26,664 [Add to Longdo]
下狱[xià yù, ㄒㄧㄚˋ ㄩˋ, / ] imprison, #63,526 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
永牢[えいろう, eirou] (n) life imprisonment [Add to Longdo]
押し込める;押込める[おしこめる, oshikomeru] (v1,vt) to shut up; to imprison [Add to Longdo]
教誨;教戒;教誡[きょうかい, kyoukai] (n,vs) (1) (教誨, 教戒 only) counselling (often of imprisoned criminals by a chaplain, etc.); giving guidance; (2) (教戒, 教誡 only) admonishment; scolding; exhortation [Add to Longdo]
禁固(P);禁錮[きんこ, kinko] (n,vs) imprisonment; confinement; (P) [Add to Longdo]
禁固刑;禁錮刑[きんこけい, kinkokei] (n) (penalty of) imprisonment [Add to Longdo]
禁獄[きんごく, kingoku] (n,vs) imprisonment [Add to Longdo]
獄中[ごくちゅう, gokuchuu] (n,adj-no) during imprisonment; while in jail (gaol); (P) [Add to Longdo]
再服役[さいふくえき, saifukueki] (n) re-enlistment; second imprisonment [Add to Longdo]
自由刑[じゆうけい, jiyuukei] (n) punishment by imprisonment or curtailment of liberties [Add to Longdo]
実刑[じっけい, jikkei] (n) (1) jail sentence; gaol sentence; (2) imprisonment without a stay of execution; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 imprison
   v 1: lock up or confine, in or as in a jail; "The suspects were
      imprisoned without trial"; "the murderer was incarcerated
      for the rest of his life" [syn: {imprison}, {incarcerate},
      {lag}, {immure}, {put behind bars}, {jail}, {jug}, {gaol},
      {put away}, {remand}]
   2: confine as if in a prison; "His daughters are virtually
     imprisoned in their own house; he does not let them go out
     without a chaperone"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top