ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

impressiveness

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -impressiveness-, *impressiveness*, impressivenes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impressiveness(n) ความประทับใจ, See also: ความซาบซึ้งใจ, ความน่าชื่นชม, Syn. admiration

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความซึ้ง(n) impressiveness, See also: appreciation, profoundness, Syn. ความซึ้งใจ, ความซาบซึ้งใจ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impressiveness (n) ˈɪmprˈɛsɪvnəs (i1 m p r e1 s i v n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
荘厳[そうごん, sougon] (adj-na,n) solemnity; gravity; impressiveness; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 impressiveness
   n 1: splendid or imposing in size or appearance; "the grandness
      of the architecture"; "impressed by the richness of the
      flora" [syn: {impressiveness}, {grandness}, {magnificence},
      {richness}]
   2: the quality of making a strong or vivid impression on the
     mind

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top