ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

imposing

IH2 M P OW1 Z IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -imposing-, *imposing*, impos
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
imposing(adj) สง่า, See also: โอ่โถง, โอ่อ่า, Syn. grand, majestic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
imposing(อิมโพ'ซิง) adj. ประทับใจมาก, ซาบซึ้งใจมาก, เด่น, โอ่อ่า., See also: imposingly adv. imposingness n. very impressive

English-Thai: Nontri Dictionary
imposing(adj) สง่างาม,ภูมิฐาน,โอ่อ่า,น่าประทับใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
imposingEven the most graceful and imposing existing buildings may now be so sadly diminished as to seem slightly ridiculous beside the monster.
imposingI'm afraid I'm imposing on your hospitality.
imposingWe should try to avoid imposing our own beliefs on others.
imposingYou got served a sukiyaki dinner, then spent the night and had breakfast. Don't you think you were imposing?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผ่าเผย(adj) dignified, See also: imposing, stately, majestic, grand, Syn. สง่า, สง่าผ่าเผย, Example: มิสไทยแลนด์เวิลด์รูปร่างของเธอสมส่วนผ่าเผยทีเดียว, Thai Definition: ที่งามสง่า, ที่องอาจผึ่งผาย
น่าเกรงขาม(adj) imposing (e.g. personage), See also: dignified, prestigious, Syn. น่ายำเกรง, น่าคร้ามเกรง, Example: พ่อมีลักษณะน่าเกรงขาม ใครๆ เห็นก็เกรงกันไปหมด, Thai Definition: ที่มีลักษณะชวนให้กลัวเกรงเพราะความใหญ่โตหรือความสง่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โอ่อ่า[ō-ā] (adj) EN: luxurious ; magnificent ; imposing ; grand ; stately ; majestic ; dignified and pretty  FR: imposant ; grandiose ; majestueux

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPOSING IH2 M P OW1 Z IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
imposing (v) ˈɪmpˈouzɪŋ (i1 m p ou1 z i ng)
imposingly (a) ˈɪmpˈouzɪŋliː (i1 m p ou1 z i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
堂皇[táng huáng, ㄊㄤˊ ㄏㄨㄤˊ, ] imposing; grand, #53,568 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご立派;御立派[ごりっぱ, gorippa] (adj-na) (pol) (See 立派) splendid; fine; handsome; elegant; imposing; prominent; legal; legitimate [Add to Longdo]
でんと[dento] (adv) imposingly; heavily; conspicuously; in a dignified manner [Add to Longdo]
威風堂堂;威風堂々[いふうどうどう, ifuudoudou] (adj-no,adj-t,adv-to) being majestic; with great pomp and circumstance; with an imposing air [Add to Longdo]
威風凛々;威風凛凛[いふうりんりん, ifuurinrin] (adj-t,adv-to) (arch) awe-inspiring; majestic; commanding; stately; with an imposing air; in a stately (dignified) manner [Add to Longdo]
苛斂誅求[かれんちゅうきゅう, karenchuukyuu] (n) imposing exacting (crushing, oppressive) taxes [Add to Longdo]
観護措置[かんごそち, kangosochi] (n) placing a minor under protective detention; imposing a care and custody order [Add to Longdo]
宏壮;広壮[こうそう, kousou] (adj-na) grand; imposing; magnificent [Add to Longdo]
仁王立ち[におうだち, nioudachi] (n) imposing stance; daunting pose [Add to Longdo]
堂々(P);堂堂[どうどう, doudou] (adj-t,adv-to) (1) magnificent; grand; impressive; dignified; majestic; imposing; stately; (2) fair; square; open; (adv-to) (3) grandly; boldly; confidently; (4) fairly; squarely; (5) unreservedly; without apology; without hesitation; (P) [Add to Longdo]
物物しい;物々しい[ものものしい, monomonoshii] (adj-i) (1) strict (e.g. security); heavy (e.g. guard); (2) showy; pretentious; ostentatious; overdone; exaggerated; (3) impressive; imposing; pompous; stately; solemn [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 imposing
   adj 1: impressive in appearance; "a baronial mansion"; "an
       imposing residence"; "a noble tree"; "severe-looking
       policemen sat astride noble horses"; "stately columns"
       [syn: {baronial}, {imposing}, {noble}, {stately}]
   2: used of a person's appearance or behavior; befitting an
     eminent person; "his distinguished bearing"; "the monarch's
     imposing presence"; "she reigned in magisterial beauty" [syn:
     {distinguished}, {grand}, {imposing}, {magisterial}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top