ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

impetuous

IH2 M P EH1 CH W AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -impetuous-, *impetuous*, impetuou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impetuous(adj) หุนหันพลันแล่น, See also: มุทะล, ใจเร็ว, เลือดร้อน, Syn. hasty, rash
impetuously(adv) อย่างหุนหันพลันแล่น, See also: อย่างมุทะลุ, อย่างคึกคะนอง, Syn. hastily, rashly
impetuousness(n) ความคึกคะนอง, See also: ความหุนหันพลันแล่น, ความมุทะลุ, Syn. hastiness, rashness, recklessness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impetuous(อิมเพช' ชุเอิส) adj. หุนหันพลันแล่น, บุ่มบ่าม, รุนแรง, ใจร้อน, มีแรงกระตุ้นมาก., See also: impetuously adv. impetuousness n., Syn. hasty, rash, violent

English-Thai: Nontri Dictionary
impetuous(adj) หุนหัน,ไม่ไตร่ตรอง,แรง,ใจร้อน,บุ่มบ่าม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Impetuous little runt!ไอ้เปี๊ยกขี้ยัวะ ! Pi (1998)
An impetuous teen marriage.แต่งแบบวัยรุ่นใจร้อน Do You Take Dexter Morgan? (2008)
Anyway, rather impetuous of that boy, but you're to experienced to react rashly, which is why the lady for whom you work lent you that necklace.ก็แค่ความซุกซนของเด็กๆ แต่คุณก็กำหราบได้อยู่หมัด คุณผู้หญิงที่จ้างคุณ ให้ยืมสร้อยคอนั้นมา Sherlock Holmes (2009)
I'm poised to get what's rightfully mine, and you won't have go through your impetuous plan to marry Emily.ที่ทำให้ฉันเยือกเย็น ในการตัดสินใจอะไรในส่วนตัว และลูกก็ไม่ต้อง วางแผนอย่างหุนหันพลันแล่น แต่งงานกับอีมิลี่ Commitment (2012)
It was impetuous and careless.มันเป็นความหุนหันและประมาท The Blood Is the Life (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
impetuousYour impetuous remarks about us seem to have rung down the curtain on our good relationship.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คึก(adv) impetuously, See also: furiously, spiritedly, clamorously, impulsively, Syn. คะนอง, คึกคะนอง, ลำพอง, ร่าเริง, ฮึกเฮิม, Ant. หงอย, Example: เด็กหนุ่มพวกนี้ทำงานคึกจริงๆ
คึกคะนอง(adv) impetuously, See also: clamorously, spiritedly, wildly, animatedly, Syn. ฮึกเหิม, ลำพอง, ร่าเริง, Example: เขาคิดอย่างคึกคะนองว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นอันดับ 1 ในวงการผลิตแผงวงจรรวม
คะนอง(adv) impetuously, See also: wildly, spiritedly, dashingly, Syn. คึก, ลำพอง, Example: ชายชรานึกถึงครั้งที่เป็นหนุ่มแน่นและท่องเที่ยวอย่างคะนอง, Thai Definition: ซึ่งแสดงอาการอย่างคึกลำพอง
คะนอง(adj) impetuous, See also: wild, high-spirited, dashy, fiery, Syn. คึก, ลำพอง, Example: เด็กหนุ่มที่กำลังอยู่ในวัยคะนองพวกนี้ส่วนใหญ่มักชอบการกระทำที่รุนแรง, Thai Definition: ซึ่งแสดงอาการคึกลำพอง
คึกคะนอง(adj) impetuous, See also: clamorous, high-spirited, lively, Syn. ฮึกเหิม, ลำพอง, ร่าเริง, Example: ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมคนวัยคึกคะนองอย่างผมจึงได้อุทิศตนให้กับศาสนา
ลำพอง(adv) impetuously, See also: wildly, spiritedly, dashily, Syn. คึก, คะนอง, ฮึกเหิม, ฮึกห้าว, Example: นักเลงเดินเข้ามาอย่างลำพองไม่กลัวใครหน้าไหนทั้งนั้น, Thai Definition: ซึ่งแสดงอาการอย่างคึกลำพอง
คึกคาม(adj) impetuous, See also: clamorous, high-spirited, lively, Syn. คึกคะนอง, Example: เหล่าดรุณต่างมีใจอันคึกคาม
มุทะลุ(adv) impetuously, See also: rashly, recklessly, hastily, impatiently, Syn. หุนหัน, หุนหันพลันแล่น, บุ่มบ่าม, พลุ่นพล่าน, Example: เขาทำไปอย่างมุทะลุ, Thai Definition: โกรธแล้วทำลงไปอย่างไม่คำนึงถึงเหตุผลหรือไม่ยับยั้ง
อาราม(adv) urgently, See also: impetuously, in haste, in a hurry, Example: เขาเห็นรังนกตกลงพื้นฝุ่นกระจาย ด้วยอารามรีบร้อนจึงคว้าขานกไว้ในมือ ทำให้มันดิ้นรนจนขนกระจาย, Thai Definition: มุ่งหมายอย่างรีบร้อน, พะวงที่จะทำการใดๆ, ตั้งหน้าตั้งตา
ใจเร็ว(adj) impetuous, See also: quick-tempered, rash, impatient, hot-tempered, short-tempered, hot-blooded, Syn. ใจร้อน, รีบร้อน, เร่งรีบ, Ant. ใจเย็น, Example: เพราะเธอเป็นคนใจเร็วจึงมักจะถูกแม่ดุเสมอเวลาทำงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาราม[ārām] (n) EN: urgently ; impetuously ; in haste ; in a hurry
หุนหัน[hunhan] (adj) EN: hasty ; rash ; impetuous ; quick-tempered  FR: imprudent ; irréfléchi ; impétueux
หุนหันพลันแล่น[hunhanphlanlaen] (v) EN: be rash ; be hasty ; be impetuous  FR: agir sans réfléchir
ใจเร็ว[jaireo] (adj) EN: impetuous
ใจร้อน[jairøn] (adj) EN: being hot tempered ; hot heart ; impulsive ; impatient ; hasty ; impetuous ; hotheaded  FR: impulsif ; excité ; fougueux ; impétueux ; impatient ; qui a le sang chaud
กึก[keuk] (adv) EN: suddenly ; abruptly ; precipitately ; headlong ; impetuously  FR: soudain ; soudainement
คึก[kheuk] (v) EN: be in high mettle ; be impetuous ; be wild ; be high-spirited ; be dashing ; be fiery
ลำพอง[lamphøng] (adv) EN: impetuously ; wildly ; spiritedly ; dashily
มุทะลุ[muthalu] (v) EN: be impetuous ; act rashly ; act recklessly ; act without thought ; be hot-tempered ; be rash ; be headstrong ; be hotheaded
มุทะลุ[muthalu] (adv) EN: impetuously ; rashly ; recklessly ; hastily ; impatiently  FR: impétueusement

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPETUOUS IH2 M P EH1 CH W AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impetuous (j) ˈɪmpˈɛtʃuəʳs (i1 m p e1 ch u@ s)
impetuously (a) ˈɪmpˈɛtʃuəʳsliː (i1 m p e1 ch u@ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
急性子[jí xìng zi, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄥˋ ㄗ˙, ] impetuous person; excitable person, #53,697 [Add to Longdo]
急性人[jí xìng rén, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄥˋ ㄖㄣˊ, ] impetuous person; excitable person [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
逸る[はやる, hayaru] (v5r) to be in high spirits; to be impatient; to be hotblooded; to be rash; to be impetuous [Add to Longdo]
荒神[こうじん, koujin] (n) poweful deity (sometimes impetuous); miraculous spirit [Add to Longdo]
少壮血気[しょうそうけっき, shousoukekki] (n,adj-no) young and hot-blooded (impetuous) [Add to Longdo]
短兵急[たんぺいきゅう, tanpeikyuu] (adj-na,n) impetuousness [Add to Longdo]
奮迅[ふんじん, funjin] (n) impetuous dash forward [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 impetuous
   adj 1: characterized by undue haste and lack of thought or
       deliberation; "a hotheaded decision"; "liable to such
       impulsive acts as hugging strangers"; "an impetuous
       display of spending and gambling"; "madcap escapades";
       (`brainish' is archaic) [syn: {hotheaded}, {impulsive},
       {impetuous}, {madcap}, {tearaway(a)}, {brainish}]
   2: marked by violent force; "impetuous heaving waves"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top