ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

impetuosity

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -impetuosity-, *impetuosity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impetuosity(n) ความหุนหันพลันแล่น, See also: ความบุ่มบ่าม, ความใจร้อน, การกระทำที่หุนหันพลันแล่น, Syn. hastiness, rashness, recklessness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impetuosity(อิมเพช' ชุออส' ซิที) n. ความหุนหันพลันแล่น, ความบุ่มบ่าม, ความรุนแรง, ความใจร้อน, การกระทำที่ใจร้อนหรือหุนหันพลันแล่น, การกระทำที่มีแรงกระตุ้นมาก

English-Thai: Nontri Dictionary
impetuosity(n) ความหุนหัน,ความเร็ว,ความใจร้อน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impetuosity (n) ˈɪmpˌɛtʃuˈɒsɪtiː (i1 m p e2 ch u o1 s i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
若気[わかげ, wakage] (n) youthful impetuosity; youthful vitality [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  impetuosity
      n 1: rash impulsiveness [syn: {impetuousness}, {impetuosity}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top