ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

impervious

IH2 M P ER1 V IY0 AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -impervious-, *impervious*, imperviou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impervious(adj) ซึ่งไม่ได้รับอิทธิพลจากบางสิ่ง, See also: ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากบางสิ่ง, Syn. impenetrable, impermeable, Ant. permeable, pervious
impervious(adj) ซึ่งไม่ปล่อยให้ (น้ำหรือก๊าซ) ผ่าน, See also: ที่ผ่านไม่ได้, Syn. impenetrable, impermeable, Ant. permeable, pervious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impervious(อิมเพอ' เวียส) adj. เข้าไม่ได้, ผ่านไม่ได้, ไม่อนุญาตให้เข้า, ไม่ถูกรบกวน, ไม่ถูกกระทบกระเทือน, ไม่สะดุ้งสะเทือน., See also: imperviable. imperviously adv. imperviousness n., Syn. im

English-Thai: Nontri Dictionary
impervious(adj) ผ่านไม่ได้,ทึบ,เข้าไม่ได้,ไม่อนุญาต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
impervious rock; impermeable rockหินเนื้อตัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
impervious; impenetrable๑. -ผ่านไม่ได้๒. ไม่ยอมให้ผ่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
impervious blanketimpervious blanket, ผืนทึบน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
impervious coreimpervious core, แกนทึบน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
imperviousGaloshes are impervious to water.
imperviousHe is impervious to reason.

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPERVIOUS IH2 M P ER1 V IY0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impervious (j) ˈɪmpˈɜːʳvɪəʳs (i1 m p @@1 v i@ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kugelsicher {adj}impervious to bullets [Add to Longdo]
regendicht {adj}impervious to rain [Add to Longdo]
unempfindlich {adj} (gegen)impervious (to) [Add to Longdo]
wasserdicht {adj}impervious to water [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
水を通さない[みずをとおさない, mizuwotoosanai] (adj-i) impervious to water [Add to Longdo]
無感覚[むかんかく, mukankaku] (adj-na,n) numb; impervious [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 impervious
   adj 1: not admitting of passage or capable of being affected; "a
       material impervious to water"; "someone impervious to
       argument" [syn: {impervious}, {imperviable}] [ant:
       {pervious}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top