ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

imperialism

IH2 M P IH1 R IY0 AH0 L IH2 Z AH0 M   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -imperialism-, *imperialism*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
imperialism(n) ลัทธิจักรวรรดินิยม, See also: นโยบายล่าอาณานิคม, ลัทธิล่าอาณานิคม, Syn. colonialism

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
imperialism(อิมเพีย' เรียลลิสซึม) n. ลัทธิจักรวรรดินิยม, ลัทธิล่าอาณานิคม,การปกครองระบบจักรวรรดินิยม., See also: imperialist n. imperialistic adj. imperialistically adv.
capitalist imperialism)n. จักรวรรดินิยมของทุนนิยม

English-Thai: Nontri Dictionary
imperialism(n) ลัทธิจักรวรรดินิยม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
imperialismจักรวรรดินิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Imperialismจักรวรรดินิยม [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลัทธิจักรพรรดินิยม(n) imperialism, Syn. จักรพรรดินิยม, Example: กระแสของประชาชนกำลังต่อต้านระบบจักรพรรดินิยมมีมากขึ้น
ลัทธิจักรวรรดินิยม(n) imperialism, Syn. จักรวรรดินิยม, Example: ประเทศอังกฤษใช้เทคโนโลยีทั้งเรือรบและปืนไฟขยายลัทธิจักรวรรดินิยมไปทำลายประเทศต่างๆ เกือบทั่วโลก, Thai Definition: ลัทธิขยายอาณาเขตและอำนาจปกครองของรัฐ
จักรวรรดินิยม(n) imperialism, See also: domination, Syn. ลัทธิล่าอาณานิคม, ลัทธิล่าเมืองขึ้น, Example: การพัฒนาของไอเอ็มเอฟเป็นประโยชน์ต่อทุนนิยมและ จักรวรรดินิยมเท่านั้น, Thai Definition: ลัทธิขยายอาณาเขตและอำนาจปกครองของรัฐ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จักรวรรดินิยม[jakkrawatniyom] (n) EN: imperialism  FR: impérialisme [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPERIALISM IH2 M P IH1 R IY0 AH0 L IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
imperialism (n) ˈɪmpˈɪəʳrɪəʳlɪzəm (i1 m p i@1 r i@ l i z @ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
帝国主义[dì guó zhǔ yì, ㄉㄧˋ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] imperialism, #5,286 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Imperialismus {m}imperialism [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インペリアリズム[inperiarizumu] (n) imperialism [Add to Longdo]
勤王[きんのう, kinnou] (n) imperialism; loyalism [Add to Longdo]
勤皇[きんのう, kinnou] (n) imperialism [Add to Longdo]
帝国主義[ていこくしゅぎ, teikokushugi] (n,adj-no) imperialism; (P) [Add to Longdo]
帝政(P);帝制[ていせい, teisei] (n,adj-no) imperial government; imperialism; monarchical rule; (P) [Add to Longdo]
二七年テーゼ;27年テーゼ[にじゅうしちねんテーゼ, nijuushichinen te-ze] (n) 1927 Theses; Comintern policy documents regarding capitalism, imperialism, and a possible revolution in Japan [Add to Longdo]
日帝時代[にっていじだい, nitteijidai] (n) era of Japanese imperialism [Add to Longdo]
反帝[はんてい, hantei] (n) anti-imperialism [Add to Longdo]
反帝国主義[はんていこくしゅぎ, hanteikokushugi] (n) anti-imperialism [Add to Longdo]
文化帝国主義[ぶんかていこくしゅぎ, bunkateikokushugi] (n) cultural imperialism [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
帝国主義[ていこくしゅぎ, teikokushugi] Imperialismus [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  imperialism
      n 1: a policy of extending your rule over foreign countries
      2: a political orientation that advocates imperial interests
      3: any instance of aggressive extension of authority

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top